Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
2019/149
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
18.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/009651/2019/UBYT
Z/2019/2314/VII/VMĽŠ/UO
105,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Barbora Gerhátová
18.
Október
2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/36/2016/OVO/UK
ČZ/2019/2318/II/RUK/OCOZ
4 296,74 € TopSoft BSP s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave,Rektorát
18.
Október
2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb
9922917106
748,80 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Piešťany
18.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z/2019/2315/II/FaF/DEK
34 334,40 € MediaTech Central Europe, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 1017/2019 RE
600,00 € doc. PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-134-2019_2019
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
18.
Október
2019
Darovacia zmluva
09-2019
0,00 € Nadácia Kvapka nádeje Národná transplantačná organizácia
18.
Október
2019
Dohoda č. 19/22/059/76 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/22/059/76
7 503,12 € BARCON, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-002981
386 460,00 € Obec Hostice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18.
Október
2019
Zmluva o výpožičke č. 144/2019/8.3
144/2019/8.3
0,00 € Environmentálny fond Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Október
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
9922794152
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Reedukačné centrum, Bystričany
18.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078625
300,00 € Meravá Jana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2019/2306/IV/PriF/OLP
132,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta MARTIN BURIAN
18.
Október
2019
Dodatok č. č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
1/1503/2018 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Poštová banka, a. s.
18.
Október
2019
Rámcová dohoda VÚSCH č. 157-2019-RD
157-2019-RD
36 704,70 € Perfect Distribution a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
18.
Október
2019
Memorandum o porozumení pre vytvorenie partnerstva na podporu systému duálneho vzdelávania
DUAL-03827/2019
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská regionálna komora SOPK Štátny inštitút odborného vzdelávania
18.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPBB_ZM_070-2019_2019
0,00 € MV SR, Centrum podpory BB Centrum pre liečbu drogových závislostí
18.
Október
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní mobilít v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)
ZML 1014/2019 RE
0,00 € Národná kancelária programu CEEPUS na Slovensku SAIA , n. o. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
228/2019/MPRVSR-043
112,00 € Ladislav Gecse Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »