Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076170
250,00 € Kočan Mikuláš Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076503
100,00 € Cimbalík Michal Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Darovacia zmluva
4771636/2019
150,00 € TRANSPETROL, a. s. Ing. Jana Gazdíková
17.
Júl
2019
Darovacia zmluva
4771635/2019
150,00 € TRANSPETROL, a. s. Zora Ďurinová
17.
Júl
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_71_2019
116,00 € Bc. Martin Mrázik Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom " Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ (2)"
774/2019
786 828,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17.
Júl
2019
Zmluva o nájme časti strešnej plochy
928/2019 info
2 147,88 € Slovenská pošta, a. s. SWAN, a.s.
17.
Júl
2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
230/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17.
Júl
2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
233/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
508/2019/KGR
0,00 € Daniela Šofraneková Guba design Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011Q841-121-12
IROP-Z-302011Q841-121-12
433 353,90 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
504/2019/KGR
0,00 € STEMI Global s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071U085 zo dňa 09.07.2019
775/2019
15 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Čierne Kľačany
17.
Júl
2019
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0044
PF 155/2019
87 270,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Slovenská technická univerzita
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
178/2019-2060-2020
18 000,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-194/2019
14,40 € MUDr. Michaela MATYÁSOVÁ Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-192/2019
18,00 € MUDr. Michaela MATYÁSOVÁ Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV FO Cesta I/51 Biela hora - zosuv
1186/6153/2019
21,83 € Kurta Peter rod. Kurta Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T367 zo dňa 10.07.2019
776/2019
15 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Lontov
17.
Júl
2019
KOOPERAČNÁ ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0096 pre spoluriešiteľskú organizáciu
154/2019
45 024,00 € Centrum biovied SAV Chemický ústav SAV
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »