Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-010/2019/VSD/603-00/Rozhanovce/029/Geoplán
2 922,51 € Maroš Halás Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/10/051/55
0,00 € Jozef Haládik - HIVAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. 59965-MOB-00019/STA/ZWICKAU/2019/2020
202/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Tatiana Masárová, PhD.
16.
Október
2019
O používaní cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_KDI3-17-009-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Ľuboš Michálek
16.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-169/2015/Podunajské Biskupice/1175/TraMi_Dodatok č.1
278,87 € Zoltán Kittler Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
rmo-58-187/2019
14,76 € Martin Kožiak Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
rmo-58-185/2019
7,40 € Ján Sklenár Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Zmluva o výpožičke č. 271/2019
2140/2019
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica Trnava
16.
Október
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L565582
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DISTROS, s.r.o.
16.
Október
2019
Kúpna zmluva, pozemok
BA 84/2-275/2019/0820011-Kzv
12 318,62 € Ján Švejda, Ing. Milan Zigo, Marián Švejda, Pavol Palo, Margita Matejková, Miroslav Pavlín Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0126/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019
0966/2019
98 639,83 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
kúpna zmluva
27/04/2019
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Cubinek s.r.o.
16.
Október
2019
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0128/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019
0968/2019
33 078,35 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
kúpna zmluva
19/04/2019
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo MAN Forest s.r.o.
16.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2019-00127-kaplanova
0,00 € Alena Kaplanová Ministerstvo vnútra SR
16.
Október
2019
Obchodná zmluva č. 4786/2019-440
CRZč.4786/2019/LSR
0,00 € Robert Reibenwein LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16.
Október
2019
Dohoda č.19/08/051/123 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19/08/051/123/TT
0,00 € Pavel Koritár - Zuzana Koritárová - právny nástupca Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Október
2019
ZMLUVA č. SAMRS/2019/ZB/1/6 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
195/10/2019-SAMRS
80 937,00 € Partnerstvá pre prosperitu (PPP), občianske združenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
Október
2019
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1152/2019
504,00 € Mgr. Jaroslav Macej Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM00000986
50 400,00 € HARLOW group, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »