Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16163-1
130,32 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Silvia Bezáková
16.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MŽK-ZOD-2019/2866
0,00 € Joachim Hainzl Slovenské národné múzeum
16.
Október
2019
Príkazná zmluva
19/1/8457/1
436,00 € Tomášková Drahomíra, Ing., Mgr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
16.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 06/IV.Q.2019/OZ12
5189/2019/LSR
0,00 € PÍLA - DIAMÍR, s. r. o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
16.
Október
2019
Poistenie predĺžené záruky Poistná zmluva č. 4800116928
5/2019
89,00 € ERGO pojišťovna, a.s. Špeciálna ZŠ s MŠ internátna, Liptovský Ján
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050283
400,00 € Triaška Stefanovič Olja Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051576
30,00 € Staviarsky Víťazoslav Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/99
16 486,02 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Moldava nad Bodvou
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051629
240,00 € Meščanová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051690
403,00 € Šoltýsová Yvetta Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051603
70,00 € Uher Pavel Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050282
400,00 € Čejka Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Október
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb č. 21/2018 - VB
Z19/067
39,50 € Michal Bielka MH Invest II, s.r.o.
16.
Október
2019
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 18/41/059/68
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 18/41/059/68
0,00 € CENTRUM RELAXU AMIJA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Október
2019
Zmluva o spolupráci Realizácia výstavy
36/2019/OZ
0,00 € Divadelný ústav Štátna opera
16.
Október
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb č.23/2018 - VB
Z19/069
39,50 € Jozef Bielka MH Invest II, s.r.o.
16.
Október
2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
553-1313-ZBVB/2019
0,00 € Jana Kováčová, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
900-1313-ZBVB/2019
0,00 € Jana Kováčová, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Licenčná zmluva
381/2019
140,00 € Mgr. Martin Timko, ArtD. Divadelný ústav
16.
Október
2019
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-136/2019/Ivachnová/0920/GEOD
20,93 € Jarmila Hološová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »