Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-179/2019/Ovčiarsko/166/SI
16,57 € Jana Lalinská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-18-0255
Z/2019/1654/XI/PriF/PCONMP
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z.
Zmluva č. 2/2019
17 518,50 € Kľúč n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri spoluorganizovaní predstavenia
676/Č/2019
1 000,00 € Asociácia Bratislava v pohybe o.z. Slovenské národné divadlo
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
Z-53/2019-ERA+/STT
1 020,00 € Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050606
600,00 € Kútiková Anna Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva
CRZč.3904/2019/LSR
0,00 € CEE Development, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
512/2019/KGR
0,00 € MADERO, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Júl
2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/1658/III/FiF/TAJ
11 194,40 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
17.
Júl
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_70_2019
146,00 € MUDr. Viktor Tobákoš Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076170
250,00 € Kočan Mikuláš Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076503
100,00 € Cimbalík Michal Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Darovacia zmluva
4771636/2019
150,00 € TRANSPETROL, a. s. Ing. Jana Gazdíková
17.
Júl
2019
Darovacia zmluva
4771635/2019
150,00 € TRANSPETROL, a. s. Zora Ďurinová
17.
Júl
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_71_2019
116,00 € Bc. Martin Mrázik Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom " Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ (2)"
774/2019
786 828,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17.
Júl
2019
Zmluva o nájme časti strešnej plochy
928/2019 info
2 147,88 € Slovenská pošta, a. s. SWAN, a.s.
17.
Júl
2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
230/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17.
Júl
2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
233/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
508/2019/KGR
0,00 € Daniela Šofraneková Guba design Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »