Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078625
300,00 € Meravá Jana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2019/2306/IV/PriF/OLP
132,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta MARTIN BURIAN
18.
Október
2019
Dodatok č. č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
1/1503/2018 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Poštová banka, a. s.
18.
Október
2019
Rámcová dohoda VÚSCH č. 157-2019-RD
157-2019-RD
36 704,70 € Perfect Distribution a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
18.
Október
2019
Memorandum o porozumení pre vytvorenie partnerstva na podporu systému duálneho vzdelávania
DUAL-03827/2019
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská regionálna komora SOPK Štátny inštitút odborného vzdelávania
18.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPBB_ZM_070-2019_2019
0,00 € MV SR, Centrum podpory BB Centrum pre liečbu drogových závislostí
18.
Október
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní mobilít v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)
ZML 1014/2019 RE
0,00 € Národná kancelária programu CEEPUS na Slovensku SAIA , n. o. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
228/2019/MPRVSR-043
112,00 € Ladislav Gecse Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. A5462774
SITB_D_OT-12177841A5462774_2019
170,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
18.
Október
2019
Dodatok č. 10
423/97/Z - 436/97/Z
0,00 € Konica Minolta Tlačová agentúra Slovenskej republiky
18.
Október
2019
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
2019288/2019
175,00 € Katarína Mišíková Hitzingerová Národné osvetové centrum
18.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
ZML-2019/1-956:191006
0,00 € BOZPO, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
18.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z 311041X669 pre projekt: Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava- predprojektová príprava
693/AE13/2019
395 356,80 € Verejné prístavy, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Október
2019
Zmluva č. 23/2019-KE o styku s vlečkou
23/2019-KE
697,98 € Železnice Slovenskej republiky ACHP Levice a.s.
18.
Október
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-I643-ZZ-1
165 000,00 € GOMS, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Október
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-F041-ZZ-1
114 549,00 € VIBRA Slovakia s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Október
2019
Kúpna zmluva
351106/2019
7 000,00 € TRANSPETROL, a. s. Štefan Chlpík
18.
Október
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní informačných služieb internetového portálu SPX, s. r. o. č. Z/TEKO/2006/785/5020 v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou
Z/TEKO/2006/785/5020
0,00 € SPX, s. r. o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
18.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 4846/2019/LSR
4846/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Jozef Doboš - DREVOSEB
18.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 5141/2019/LSR
5141/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava DREVOKAPITAL, s.r.o.
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »