Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
100/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Štefan Počatko, SHR - Farma Krašok
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
113/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Jozef Húšťava
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
101/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Miloš Hronček, SHR
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
105/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Dušan Koprivňák, SHR
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46552
3 060,00 € Matúšová Andrea Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
47072
1 000,00 € Dušan Vágner Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
November
2019
Zmluva č. PO_2019_807004_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
516_2019 Zmluva č. PO_2019_807004_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. AT ZEMPLÍN spol. s.r.o.
15.
November
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2079646
100,00 € Kvačkajová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-1086:191006
0,00 € prof. Dr. Rimanatas Sliužinskas Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
November
2019
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
156/2019/AUT
300,00 € Mgr. Marcela Domenová, PhD. Slovenská národná knižnica
15.
November
2019
Kúpna zmluva
18-1313-KZ/2019
65,98 € Anna Čenčariková Železnice Slovenskej republiky
15.
November
2019
Kúpna zmluva
10-1313-KZ/2019
65,98 € Milan Andrišov Železnice Slovenskej republiky
15.
November
2019
Zmluva o výpožičke
13112019
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied org. zložka. Správa účelových zariadení SAV Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
15.
November
2019
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
060/2019/VO
24 878,80 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ľubovnianska nemocnica, n. o.
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu rámci programu ERASMUS+ Akad. rok 2019/2020 č. zmluvy 15/2019-20
ZML-2019/1-1079:191006
0,00 € doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
November
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
98/2019
100,00 € prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
15.
November
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
76493/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Zemplínska Široká
15.
November
2019
Darovacia zmluva
3-2019
69,00 € Škola umeleckého priemyslu Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ružomberok
15.
November
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prCSS-73-115/2019
57,08 € Marián Tulenko Ministerstvo obrany
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019/2020
12/2019/UCM_ZU
475,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Elena Anna Jašková
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »