Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-158-03039
19-158-03039
2 500,00 € Slovenské centrum PEN Fond na podporu umenia
19.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci - Implementačný plán SVP
112/2019
0,00 € Úrad vlády SR Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-190-20190409-34002901
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Mgr. Anna Štrbavá - LEKÁREŇ ARNIKA
19.
Júl
2019
D O H O D A o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/39/52A/92
0,00 € Obec Zbudská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Júl
2019
Dohoda o umiestnení, rekončtrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
140-300-2019
100,00 € Ľubomír Kákoš Slovenský hydrometeorologický ústav
19.
Júl
2019
Darovacia zmluva, automobilová technika
2019/818-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR CHVOJNICA
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43251
3 141,00 € Richard Štrba, Martina Štrbová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43140
3 060,00 € Miroslav Kováč, Ľubica Kováčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43160
3 400,00 € Pavol Donko, Bohumila Donková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43320
2 176,00 € Viktor Golenya, Lenka Golenya Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42598
1 750,00 € Marián Gurina, Ing. Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43325
1 815,00 € Natália Selecká Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43422
2 720,00 € Peter Janotík Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/68/2018
0252/2018-D1
0,00 € Základná škola Jána Zemana Nová Baňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-312-20190626-48066907
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Ambulancia Lienka s.r.o.
19.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
19/39/052/80
0,00 € Obec Kolbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0505/2019
90 681,49 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74771/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Strekov
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
CUZ_ZM-1-37-2019_2019
0,00 € Centrum účelových zariadení Repčák Roman
19.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie" aktivita č. 1
19/40/051/56
0,00 € Kredit Consulting SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »