Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva
836168-080/2019/SM-Kb
13 333,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Milan Smieško, PaedDr. Ivona Smiešková, PhD.
17.
Júl
2019
zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2019/1723
114,75 € PhDr. Helena Le Sage Slovenské národné múzeum
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050222
600,00 € Krško Jaromír Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo
16/2019
13 917,95 € IZOLSERVIS, s.r.o. Záchranná služba Košice
17.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/C588/ZZ/1
VaI/DP/2016/1.2.2-02/C588/ZZ/1
0,00 € POLYSTON s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43548
2 318,00 € Marcel Kvočka, Kristína Kvočková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43492
2 720,00 € Jozef Matejík, Monika Matejíkova Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43430
2 720,00 € Jozef Sitárik, Anna Sitáriková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43365
3 060,00 € Karol Kukľa, Mária Kukľová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43403
1 972,00 € Peter Leštinský Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43136
3 400,00 € Ferdinand Bandik Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43143
1 360,00 € Soňa Lelovská Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Dohoda o cene-dovoz
0000119082
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
17.
Júl
2019
Dodatok k DoC VP
0100749305
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
17.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí kompenzačných príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/34/53g/1
12 114,22 € Obecné služby Raslavice, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
17.
Júl
2019
Poistná zmluva- Individuálne cestovné poistenie
NIP/2019/13
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Národný inšpektorát práce
17.
Júl
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 609/65/28
CPPO_D03_609-65-28_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad
17.
Júl
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
165/2019-6/02-EaVP
400,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Wiktor Leo Barnett, s.r.o.
17.
Júl
2019
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
5110/2019/5400/071
0,00 € KUMAT, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BA271/5-815/2019/0820036-Nzpk
79,68 € Ministerstvo obrany SR PROMOLINE, s.r.o.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »