Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051873
300,00 € Krško Jaromír Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. 56/2019
56/2019
0,00 € Rozvojové služby BBSK s.r.o. Marek Murgoš
18.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
161/2019/MPRVSR-600/D1
0,00 € Tritikum, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme
350/UNB/2019
100,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava ČERVENÝ NOS Clowndoctors – občianske združenie
18.
Október
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
316/2019
150,00 € Divadlo MATERINKY Národné osvetové centrum
18.
Október
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia
TSM/4/2019/20
960,00 € Mgr. Maroš Halama, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
18.
Október
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
317/2019
1 377,00 € Art School Smižany Národné osvetové centrum
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078465
1 100,00 € Banyák Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
na Zabezpečovanie lístkov pre Okresný súd Bratislava I
Spr. 276/19
895 368,30 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Okresný súd Bratislava I
18.
Október
2019
Zmluva č.178/2019 o poskytnutí finančného príspevku
278/2019
3 000,00 € Nadácia SPP Psychiatrická liečebňa, Sučany
18.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení zamestnaneckého stravovania
189/2019/UCM
0,00 € TOP - RELAX, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemku ev. č. IV/114/17/RUK
D/2019/2290/IV/RUK/OLP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave ESMEDIKA, s. r. o.
18.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z/2019/2316/II/FAF/KFaNF
12 070,80 € Metrohm Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
18.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-138-2019_2019
0,00 € Peter Vajda Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
18.
Október
2019
Kúpne zmluva č. 2019/200/I/4/148
2019/200/I/4/148
2,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Gabriel Račko
18.
Október
2019
Zmluva č. 19K000036 o zabezpečení sprostredkovaného stravovania zamestnancov Okresného súdu Vranov nad Topľou prostredníctvom stravovacích poukážok
1SprO/581/2019
51 705,00 € DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Okresný súd Vranov nad Topľou
18.
Október
2019
Dodatok č. 10 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 19.03.2013
Dodatok č. 10 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 19.03.2013
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
Z/2019/2329/VII/VID/HEÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba UK Ubytovaným:
18.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 50/61/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 50/61/2019/01
880,00 € Daria Fedorova Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
18.
Október
2019
Licenčná zmluva
511/2019
2 380,00 € Roman Galovský, Monika Fedorová Finančné riaditeľstvo SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »