Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2019
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve
120-300-2018 dod. č. 4
3 150,44 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
18.
Október
2019
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
BA 271/5-828/2019/0820036-Nzpk
286,72 € Ministerstvo obrany SR Obchodná akadémia Milana Hodžu
18.
Október
2019
Dodatok k zmluve
9922794144
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Reedukačné centrum, Bystričany
18.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/V165
KŽP-PO4-SC441-2018-39/V165
16 530,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
Z/2019/2332/VID/HEÚ
93,01 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba Miao-Ying Chang
18.
Október
2019
Dohoda poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59
19/13/059/49
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín JANTARES, s.r.o.
18.
Október
2019
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-ost-32/36-2017
837 620,93 € ERPOS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní výhod - Magenta odmeny pre firmy
29/2019
9 600,00 € Slovak Telekom, a. s. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
18.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
899/2019/KGR
0,00 € NAY a.s. Slovak Business Agency
18.
Október
2019
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1070-2019-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Chladenie a Kúrenie s.r.o.
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
ZML 1010/2019 RE
600,00 € Bc. Mojšová Ema Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Október
2019
Rámcova dohoda
5/2019/ŠDaJ-RD
46 947,48 € INMEDIA, spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
18.
Október
2019
Rámcova dohoda
4/2019/ŠDaJ-RD
72 528,42 € Prvá cateringová spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 1011/2019 RE
600,00 € Ing. Macko Jozef, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46307
1 500,00 € Pavol Hurák, Barbora Huráková r. Machajdová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46197
1 750,00 € Ing.Anton Šály, Alena Šályová r.Uškrnová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46256
1 424,00 € Majirský Štefan, Majirská Mária Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46134
1 750,00 € Mgr..Dagmar Bojdová r. Barabášová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46106
1 750,00 € Ján Božík Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
2019/149
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »