Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-147/2019/SO-635-00, 636-00/Lietavská Lúčka/166/SI
42,46 € Janka Zorvanová/Stredoslovenská distribučná, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43601
3 315,00 € ing. Dušan Antal Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43490
3 400,00 € Gyerpál Zsolt Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
427/ÚORS/2019
0,00 € M-TEC, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o realizácii servisných prác č. 002/19/Šulekovo
33/2019
0,00 € AGROTEC Slovensko s.r.o. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050359
403,00 € Šoltýsová Yvetta Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050361
234,00 € Hegeduš Gejza Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 14/18/III/2019
3846-2019-LSR
50 400,00 € PRENO, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050363
156,00 € Mattová Eva Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní technickej služby TS 1904031
12/2019
0,00 € Ing. Jaroslav Maxim - ELCOMAX Puncový úrad SR
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 ČÍSLO ZMLUVY – 2019-1-SK01-KA103-059931
57/2019
689 840,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Prešovská univerzita v Prešove
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050434
300,00 € Vaňková Anna Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050371
40,00 € Fedáková Denisa Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10099/2015/Hrboltová/0920/emPulse_Dodatok č.1
1 370,80 € Ján Kubina Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076418
130,00 € Mucha Ján Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076577
240,00 € Timko Lukáš Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-179/2019/Ovčiarsko/166/SI
16,57 € Jana Lalinská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-18-0255
Z/2019/1654/XI/PriF/PCONMP
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z.
Zmluva č. 2/2019
17 518,50 € Kľúč n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri spoluorganizovaní predstavenia
676/Č/2019
1 000,00 € Asociácia Bratislava v pohybe o.z. Slovenské národné divadlo
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »