Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2019
Rámcova dohoda
5/2019/ŠDaJ-RD
46 947,48 € INMEDIA, spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
18.
Október
2019
Rámcova dohoda
4/2019/ŠDaJ-RD
72 528,42 € Prvá cateringová spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 1011/2019 RE
600,00 € Ing. Macko Jozef, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46307
1 500,00 € Pavol Hurák, Barbora Huráková r. Machajdová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46197
1 750,00 € Ing.Anton Šály, Alena Šályová r.Uškrnová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46256
1 424,00 € Majirský Štefan, Majirská Mária Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46134
1 750,00 € Mgr..Dagmar Bojdová r. Barabášová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46106
1 750,00 € Ján Božík Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
2019/149
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
18.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/009651/2019/UBYT
Z/2019/2314/VII/VMĽŠ/UO
105,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Barbora Gerhátová
18.
Október
2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/36/2016/OVO/UK
ČZ/2019/2318/II/RUK/OCOZ
4 296,74 € TopSoft BSP s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave,Rektorát
18.
Október
2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb
9922917106
748,80 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Piešťany
18.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z/2019/2315/II/FaF/DEK
34 334,40 € MediaTech Central Europe, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 1017/2019 RE
600,00 € doc. PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-134-2019_2019
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
18.
Október
2019
Darovacia zmluva
09-2019
0,00 € Nadácia Kvapka nádeje Národná transplantačná organizácia
18.
Október
2019
Dohoda č. 19/22/059/76 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/22/059/76
7 503,12 € BARCON, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-002981
386 460,00 € Obec Hostice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18.
Október
2019
Zmluva o výpožičke č. 144/2019/8.3
144/2019/8.3
0,00 € Environmentálny fond Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Október
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
9922794152
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Reedukačné centrum, Bystričany
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »