Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2019
Dohoda o splátkach - postupné splácanie dĺžnej sumy z titulu náhrady škody
1072/2019
1 236,00 € Romana Wagenhofferová Úrad vlády SR
19.
Júl
2019
Zmluva o zabezpečení publicity prostredníctvom rádia
182/2019
33 200,00 € EXPRES MEDIA k. s. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
19.
Júl
2019
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZM/2019/0227
60,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Júl
2019
Poistná zmluva
2406447135
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Nemocnica svätého Michala, a.s.
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 3473/2019/LSR
3473/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava František Hajdók "HAFE"
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania
20190716-pactum_park
0,00 € PACTUM PARK, s.r.o. Slovenská akadémia vied
19.
Júl
2019
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK
60/19
92 891,12 € Univerzitná nemocnica Bratislava Národná transfúzna služba SR
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-420-03597
19-420-03597
5 000,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Fond na podporu umenia
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-420-03648
19-420-03648
6 000,00 € Občianske združenie Fotoklub Detva Fond na podporu umenia
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-441-00970
19-441-00970
3 000,00 € cult-E Európska kultúra Fond na podporu umenia
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-460-03478
19-460-03478
6 600,00 € Ženský spevácky zbor Belius Fond na podporu umenia
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-460-03703
19-460-03703
1 000,00 € Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Záluží Fond na podporu umenia
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04398
19-514-04398
5 500,00 € Považská knižnica v Považskej Bystrici Fond na podporu umenia
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04539
19-514-04539
1 000,00 € Obec Cerová Fond na podporu umenia
19.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. 5 - Rekonštrukcia kúrenia a zriadenie plynovej prípojky pre Okresnú prokuratúru v Starej Ľubovni
23/2019
38 200,00 € MEGASTAV - MG, s. r. o., Ďurková 50 Krajská prokuratúra v Prešove
19.
Júl
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZaZoVB-454/2013/Čadca/1018_Dodatok č.1
700,40 € František Maják Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Júl
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZaZoVB-462/2013/Čadca/1018_Dodatok č.1
132,60 € Ivana Droščáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Júl
2019
Príkazná zmluva
19/1/8191/4
168,00 € Filo Radovan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
19.
Júl
2019
Príkazná zmluva
19/1/8206/3
303,00 € Polláková Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-156-03100
19-156-03100
2 500,00 € Peter Baláž ESPERO Fond na podporu umenia
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »