Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1647/I/RUK/OCOZ
18 478,44 € IPK, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42830
1 500,00 € Marcel Caltík, Ing.,, Monika Caltíková r. Javoríková, Anna Javoríková r. Pozdechová, Monika Caltíková r. Javoríková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42735
1 522,00 € Marek Kupčo , Ondrigová Silvia Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42779
1 750,00 € Ján Lachký, Eva Lachká Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0016
PF 153/2019
70 000,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Slovenská technická univerzita
17.
Júl
2019
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M508-431-16
IROP-D1-302041M508-431-16
183 004,10 € Obec Vyšná Šebastová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13624238
1039/5/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
17.
Júl
2019
Dodatk č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva + VB
842320-092/2018/SM-NE - Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mikuláš Péči, Mária Péčiová
17.
Júl
2019
Zmluva o nájme pozemku
981/2019 info
305,86 € Slovenská pošta, a. s. COPOS, spol. s r.o.
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
516/2019/KGR
0,00 € Anna Slavkovská Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
513/2019/KGR
0,00 € OXYWISE, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
2019-1-SK01-KA103-060384
381,83 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Univerzita J. Selyeho
17.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F520/ZZ/1
VaI/DP/2016/3.1.1-03/F520/ZZ/1
0,00 € Migoli s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
Media Rights Agreement
ZM2020701
12 500,00 € Infront Sports & Media AG Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva+ VB
842320-094/2018/SM-NE - Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ján Blahý
17.
Júl
2019
zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2019/1719
170,50 € Mgr. Sylvia Hrdlovičová Slovenské národné múzeum
17.
Júl
2019
zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2019/1715
66,00 € Mgr. Adriana Brázdová Slovenské národné múzeum
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43238
3 315,00 € Igor Treťjakov, Monika Treťjaková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43196
3 315,00 € Ľuboslav Sirovič, Martina Sirovičová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43048
1 500,00 € Pavol Sjekel, Zuzana Sjeklová Slovenská inovačná a energetická agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »