Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076363
100,00 € Cimbalík Michal Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076299
150,00 € Ázacis Petra Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076864
80,00 € Kopúň Peter Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_72_2019
173,00 € MUDr. Matej Ondrušek Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V399 zo dňa 10.07.2019
778/2019
15 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mesto Sládkovičovo
17.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dohoda č. 19/28/052/106
8 939,52 € Obec Valaská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo- energetický audit prjektu Ekologizácia kombinovanej výroby elektriny ZT, a.s.
402019
0,00 € Apertis, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-191/2019
18,00 € MUDr. Michaela MATYÁSOVÁ Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
Zmluva o pokytovaní právnych služieb
382019
0,00 € Capitol Legal Group, advokátska kancelária, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-193/2019
18,00 € MUDr. Michaela MATYÁSOVÁ Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV PO Cesta I/51 Biela hora - zosuv
1255/6153/2019
197,69 € OBEC JABLONICA Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV PO - 2168/6453/2019
2168/6453/2019
887,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť v Horných Vesteniciach Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu ERASMUS +
17/2019
17 680,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Štátna vedecká knižnica v Košiciach
17.
Júl
2019
DOHODA číslo 19/22/051/46 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek
19/22/051/46
0,00 € Občianske združenie Spolok Martina Rázusa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T025
773/2019
15 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Bučany
17.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z.z.
DOHODA číslo 19/19/051/37
0,00 € Zuzana Heglasíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
422/ÚORS/2019
0,00 € AGRA, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-021/2018/SO-635-00, 636-00/Lietavská Lúčka/166/SI
948,89 € Družstvo Brezová, Žilina/Stredoslovenská distribučná, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050228
210,00 € Valiková Michaela Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-294/2019/Hôrky/166/SI
110,75 € Vladimír Michalovič Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »