Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
834/2019
353,45 € LGM, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078627
52,00 € Mančušková Jarmila Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-297/2019
28,64 € MVDr. Tomáš MOLČÁNYI Ministerstvo obrany
18.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078537
80,00 € Bencová Utešená Martina Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078626
100,00 € Klusková Oľga Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL RK-15-52/2019
29,20 € MVDr. Ján MARTUŠ Ministerstvo obrany
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
484/2019
1 200,00 € Medtronic Slovakia s.r.o. Národný ústav detských chorôb
18.
Október
2019
Kúpna zmluva na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu - Nevojenský materiál
2019/319-HM
134,00 € Ministerstvo obrany SR Miroslav OLEJARNÍK
18.
Október
2019
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov č. 05.3-06-2019
05.3-06-2019
21 000,00 € Verejné prístavy, a. s. P.A.D., spol. s r.o.
18.
Október
2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb
9922916147
501,36 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Piešťany
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2019/2020, č. zmluvy 66/2019/2020
UPJŠ - 1176/2019
755,00 € doc. PhDr. František Šimon, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní zamestnanca č. z/2019/1869/VII/VMĽŠ/UO
D/2019/2309/VII/VMĽŠ/UO
246,97 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Ing. Jozef Vantroba
18.
Október
2019
Zmluva o audítorskej činnosti
CRZč.5036/2019/LSR
0,00 € PARTNER AUDIT, s. r. o., LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18.
Október
2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č 105_2019_SFS
105/2019/SFS
0,00 € Media RTVS s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Dodatok č. 1
D_19/45/50J/12
5 344,02 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Zemplínske Hradište
18.
Október
2019
Kúpna zmluva na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu - Nevojenský materiál
2019/318-HM
381,00 € Ministerstvo obrany SR GTT trade, s.r.o.
18.
Október
2019
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-Info-2017-28/04
D/2019/2312/XI/PriF/PCONMP
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
18.
Október
2019
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
242/2019
0,00 € IMAO electric, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-002967
1 131 678,52 € Obec Richnava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. A7290977
SITB_D_OT-12182540A7290977_2019
125,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »