Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050281
1 820,00 € Nagy Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
232/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050250
630,00 € Vychlopenová Sandra Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049999
300,00 € Závodný Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva č. 35/2019-SeM o spolupráci a propagácii
581/2019
0,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu: Žilinský turistický kraj Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
ZML-2019/1-628:191006
0,00 € MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42693
1 512,00 € Peter Linhardt, Gabriela Linhardtová r. Ráczová, Ester Vallat r. Linhardtová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42787
860,00 € Pavol Grznár, Martina Grznárová r. Adamkovičová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42605
1 750,00 € Uhrecký Miroslav r. Uhrecký, Marcela Uhrecká r. Vaculová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42819
1 500,00 € Krčmárik Štefan, Krčmáriková Dagmar Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42506
1 234,00 € Mária Ábrahámová, Tibor Ábrahám Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42858
1 060,00 € Jozef Martiniak, Božena Martiniakova Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42578
1 750,00 € Ľubica Chudjaková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43008
1 330,00 € Marek Navrátil Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V004 zo dňa 11.07.2019
777/2019
3 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mesto Vysoké Tatry
17.
Júl
2019
Dodatok č.2 k dohode č. 18/16/050/23 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo dňa 12.12.2018
217/2019
0,00 € A+E s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
Júl
2019
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
117021080
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17.
Júl
2019
Dohoda
153/2019
1 900,00 € Ruslan Paliokha Centrum biovied SAV
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 56/ 2019
36/2019/MSA
0,00 € Mgr. Marianna Purdeková Múzeum vo Svätom Antone
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV FO Cesta I/51 Biela hora - zosuv
1189/6153/2019
1,44 € Lesayová Štefánia rod. Žáková Slovenská správa ciest, Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »