Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42578
1 750,00 € Ľubica Chudjaková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43008
1 330,00 € Marek Navrátil Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V004 zo dňa 11.07.2019
777/2019
3 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mesto Vysoké Tatry
17.
Júl
2019
Dodatok č.2 k dohode č. 18/16/050/23 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo dňa 12.12.2018
217/2019
0,00 € A+E s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
Júl
2019
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
117021080
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17.
Júl
2019
Dohoda
153/2019
1 900,00 € Ruslan Paliokha Centrum biovied SAV
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 56/ 2019
36/2019/MSA
0,00 € Mgr. Marianna Purdeková Múzeum vo Svätom Antone
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV FO Cesta I/51 Biela hora - zosuv
1189/6153/2019
1,44 € Lesayová Štefánia rod. Žáková Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
Júl
2019
DODATOK č. 1/SMS/20/2018-LS k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/20/2018-LS
DODATOK č. 1/SMS/20/2018-LS
0,00 € Alexandra Barna Univerzita J. Selyeho
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-641:191006
33,00 € prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., ING-PAED IGIP Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-640:191006
33,00 € prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Júl
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
165/2019-6/02-EaVP
400,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Wiktor Leo Barnett, s.r.o.
17.
Júl
2019
Dohoda o cene-dovoz
0000119082
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
17.
Júl
2019
Dodatok k DoC VP
0100749305
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H369
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H369
338 990,30 € Obec Pusté Úľany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42792
924,00 € Pavol Kraviar, Tatiana Kraviarová, r. Kušnírová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43228
2 424,00 € Tomáš Šebesta , Silvia Grúberová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42608
1 522,00 € František Vnučák , Mária Vnučáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43437
3 400,00 € Miroslav Paluga, Soňa Palugová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43128
3 315,00 € Tomáš Kósa, Réka Máriási Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »