Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Rámcová dohoda č.: plrb-675-7/2019
plrb-675-7/2019
40 000,00 € GO-Hydraulika, s.r.o, Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-168/2018/Vrútky/760/GEODÉZIA
0,02 € Ladislav Ruttkay Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/493/2019
0,00 € Mgr. Dan Harťanský Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Dodatok - zmluva pevná linka
02/2019
0,00 € Slovak Telecom Spojená škola, Žilina
16.
Október
2019
ZMLUVA č. M029/AT/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M029/AT/2019
4 000,00 € Slovensko-český športovo-kultúrny klub v Rakúsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
16.
Október
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1167/19
1167/19
0,00 € Družstvo podielníkov Včelince Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16170-1
144,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alexandra Dobiašová
16.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
03160/2019-ESPF-GR0043/19.01
0,00 € CENTR GROUP SR, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
16.
Október
2019
Dodatok k NZ č.02867/2018-PNZ -P41012/14.01 - Agro družstvo Čičarovce
02867/2018-PNZ -P41012/14.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond Agro družstvo Čičarovce
16.
Október
2019
Licenčná zmluva
378/2019
27,84 € LITA,autorská spoločnosť Divadelný ústav
16.
Október
2019
Dodatok č.1 Zaradenie motorového vozidla
D6/2019
23,44 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
16.
Október
2019
Záväzková nájomná zmluva
Z-HM/28-2019/100
15,66 € Eleonóra Petrová Hydromeliorácie, š.p.
16.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10234/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
109,45 € Štefan Mikulka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10238/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
31,88 € Štefánia Zjarová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ORPZ-NZ-OKP-211/2019
48,15 € Rastislav Holub Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení diela
FF 207/2019
40,00 € PhDr. Ewa Kowalská, DrSc. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-20178-1
R-8619/2019-20178-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Miroslava Smolárová
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-17735-1
R-8619/2019-17735-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Nikola Simková
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-22334-1
R-8619/2019-22334-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Marián Skubeň
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21993-1
R-8619/2019-21993-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Martin Sivák
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »