Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
117021080
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17.
Júl
2019
Dohoda
153/2019
1 900,00 € Ruslan Paliokha Centrum biovied SAV
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 56/ 2019
36/2019/MSA
0,00 € Mgr. Marianna Purdeková Múzeum vo Svätom Antone
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV FO Cesta I/51 Biela hora - zosuv
1189/6153/2019
1,44 € Lesayová Štefánia rod. Žáková Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
Júl
2019
DODATOK č. 1/SMS/20/2018-LS k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/20/2018-LS
DODATOK č. 1/SMS/20/2018-LS
0,00 € Alexandra Barna Univerzita J. Selyeho
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-641:191006
33,00 € prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., ING-PAED IGIP Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-640:191006
33,00 € prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42792
924,00 € Pavol Kraviar, Tatiana Kraviarová, r. Kušnírová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43228
2 424,00 € Tomáš Šebesta , Silvia Grúberová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42608
1 522,00 € František Vnučák , Mária Vnučáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43437
3 400,00 € Miroslav Paluga, Soňa Palugová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43128
3 315,00 € Tomáš Kósa, Réka Máriási Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43104
3 400,00 € Ľuboš Krcha , Ingrid Krchová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42659
1 522,00 € Maria Frčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42730
1 522,00 € Lukáš Frčo Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Výkon deratizačných, dezinsekčných a hubiacich služieb vo všetkých objektoch
1084/2019
34 868,40 € DLC s.r.o. Úrad vlády SR
17.
Júl
2019
Zmluva o dodaní služby - parkovanie
3892/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok O.S. Transport, s.r.o.
17.
Júl
2019
zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2019/1718
40,00 € PhDr. Jan Dolák, PhD. Slovenské národné múzeum
17.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-147/2019/SO-635-00, 636-00/Lietavská Lúčka/166/SI
42,46 € Janka Zorvanová/Stredoslovenská distribučná, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43601
3 315,00 € ing. Dušan Antal Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »