Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Komisionárska zmluva
Z - 61/19
0,00 € Artforum Prešov Literárne informačné centrum
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050210
400,00 € Slejzáková Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050021
162,00 € Vassal Georges Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva + VB
842320-090/2018/SM-NE - Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Kuruc, Dáša Kurucová
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2019-029176-003_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ) Ing. Júlia Zlejšia
18.
Júl
2019
Zmluva č. 45/2019/ŠVPÚ/KE
45/2019/ŠVPÚ/KE
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, VPÚ Košice Regionálna veterinárna a potravinová správa
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo
ZM2020215
114 992,34 € DAG SLOVAKIA, a. s Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo
ZM2020265
56 177,86 € DAG SLOVAKIA, a. s Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050324
150,00 € Poláková Martina Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050366
160,00 € Jesenková Adriana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Dohoda č.19/05/059/46 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/05/059/46
0,00 € Miriam Mihaliková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1000/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Mapagro, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1001/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Mapagro, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Dohoda o splatení dlhu
370-900-0081/2017-016
413,70 € Artúr Guľáš Sociálna poisťovňa, ústredie
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
09/2017/SŽG
242,52 € Slovenský pozemkový fond Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-183/2019
20,76 € Eva FLAŠKOVÁ Ministerstvo obrany
18.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74727/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Strelníky
18.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-195/2019
7,40 € MUDr. Stanislav PASTOREK Ministerstvo obrany
18.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-8/2012 k zmluve č. 09 305 521 01 na vykonávanie overenia pravosti pôvodu u HD
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-8/2012 k zmluve č. 09 305 521 01
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
18.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č.1-1/2012 k zmluve č.13510515011 na Vykonávanie laboratórnych analýz vzoriek mlieka na močovinu
CRZ-4115306
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »