Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 873705002-3-2019-DUNZ
873705002-3-2019-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Juraj Šatara
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N360-511-23
IROP-D1-302051N360-511-23
137 984,66 € Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Október
2019
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/P351/ZoVPBA
KŽP-PO4-SC421-2017-30/P351/ZoVPBA
0,00 € TOMATA s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Kúpna zmluva, pozemok
BA 84/2-271/2019/0820011-Kzv
5 518,12 € Marta Chrenková Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dodatok č. 1/SRŠ k zmluve č. 1177/2018/SRŠ zo dňa 11. 12. 2018 o poskytnutí dotácie v roku 2018
1044/2019
0,00 € Mestská časť Bratislava – Karlova Ves Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Dodatok č. 1/SRŠ k zmluve č. 1086/2018/SRŠ zo dňa 20. 11. 2018 o poskytnutí dotácie v roku 2018
1047/2019
0,00 € Obec Rybník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prCSS-73-106/2019
35,16 € Marek Mockovčiak Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Zmluva o nájme LP č. 225-08-Nn-2019
CRZ 5184-2019-LSR
0,00 € Mária Matúšová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
16.
Október
2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1028-1313-ZBVB/2019
0,00 € Igor Babják Železnice Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21227-1
R-8619/2019-21227-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Daniela Rajniaková
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-18080-1
R-8619/2019-18080-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Anastasiia Shcheglova
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-22362-1
R-8619/2019-22362-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Denis Rapčan
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-22333-1
R-8619/2019-22333-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Jakub Riegelský
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-22153-1
R-8619/2019-22153-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Miroslava Sečkárová
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-20172-1
R-8619/2019-20172-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Matej Ridzoň
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-20916-1
R-8619/2019-20916-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Diana Renčoková
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-22205-1
R-8619/2019-22205-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ján Sabadoš
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-20736-1
R-8619/2019-20736-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Jakub Rynik
16.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2019/3158
63,08 € Slovenské národné múzeum Jana Molnárová
16.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-026/2019/VSD-607-00/Chmiňany/1318/NY
232,65 € Mária Tobiašová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »