Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2019
Zmluva o dielo
19.07.2019
9 199,94 € Július Chrapčiak Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov
19.
Júl
2019
DOHODA č. 01/2019/15 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.3922/2019/LSR
10 000,00 € Obec Malachov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19.
Júl
2019
Zmluva o úvere
403/276/2019
324 940,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nitra Hlboká 1075/45, 47 v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0043/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0694/2019
1 127,00 € Slovenský bridžový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0035/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0715/2019
19 889,00 € Slovenská triatlonová únia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0082/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0699/2019
6 676,00 € Slovenský lukostrelecký zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 59965-MOB-00005/SMP/VALENCIA/2019/2020
141/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Barbora Baďurová
19.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
19/33/051/47
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076660
270,00 € Snitková Tatiana Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050441
100,00 € Hanáček Marcel Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076842
1 000,00 € Hardoš Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/42
16 327,04 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Unín
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922532_Z
4 429,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922519_Z
155,98 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922518_Z
438,23 € Sigma-Aldrich, spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922515_Z
448,46 € VWR International GmbH Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922523_Z
1 527,35 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922512_Z
499,00 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
19.
Júl
2019
Rámcová dohoda
Z201922530_Z
8 799,12 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Turizmus regiónu Bratislava
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922429_Z
7 560,00 € PROFiber Networking s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »