Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050318
50,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050208
1 600,00 € Godová Lívia Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050215
80,00 € Merc Jaroslav Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74753/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Chmeľnica
18.
Júl
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/335/2019
0,00 € Zuzana Uhrinová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
19/43/060/76
1 662,94 € Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-231-00869
19-231-00869
30 000,00 € Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Fond na podporu umenia
18.
Júl
2019
19/12/051/54
19/12/051/54
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Valaská Belá
18.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva+ VB
842320-085/2018/SM-NE - Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Helena Valková
18.
Júl
2019
Zmluva
052/2019/UCM_LZ
500,00 € Marek Blatný Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-091-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Patrik Pecík
18.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-092-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Peter Iliaš
18.
Júl
2019
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme pozemku
V/12572/2007 info
0,00 € Miriam Muchová, rod. Mochorovská a Ing. Peter Mucha Slovenská pošta, a. s.
18.
Júl
2019
Zmluva č. 16/2019-KE o styku s vlečkou
16/2019-KE
134,92 € Železnice Slovenskej republiky Inžinierske stavby, a.s.
18.
Júl
2019
Zmluva č. 15/2019-KE o styku s vlečkou
15/2019-KE
621,65 € Železnice Slovenskej republiky TAJBA, a.s.
18.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
19/43/060/77
8 314,74 € Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
18.
Júl
2019
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
053/2019/UCM_LZ
0,00 € RNDr. Ľubica Uváčková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18.
Júl
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 53/1920
9013/0173/19
3 290,00 € Sriram Venkatachalam Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2019
Zmluva č. 21/2019-KE o styku s vlečkou
21/2019-KE
299,69 € Železnice Slovenskej republiky TAJBA, a.s.
18.
Júl
2019
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 61NSP2000318
č. 15 k Zmluve č. 61NSP2000318
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »