Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Zmluva o dielo
Zmluva PNPP 57 - 2019
203 833,92 € UNITEC HOLDING spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
16.
Október
2019
Dohoda o splátkach
CPTN-OTO-2019/006052-1
1 940,47 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Peter Srnec
16.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
389/2019
0,00 € Šimon Ladislav Divadelný ústav
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-22318-1
R-8619/2019-22318-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Kristína Šeligová
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21996-1
R-8619/2019-21996-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Monika Šulcová
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-17737-1
R-8619/2019-17737-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Mário Širgeľ
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-22110-1
R-8619/2019-22110-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Eugénia Stasová
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-20184-1
R-8619/2019-20184-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Patrik Šimiak
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-17190-1
R-8619/2019-17190-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Pál Szekeres
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-20551-1
R-8619/2019-20551-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Martin Svorad
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-20107-1
R-8619/2019-20107-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Jakub Šovčík
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21354-1
R-8619/2019-21354-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Pavol Špireng
16.
Október
2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
362435992
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení diela, licencia na jeho použitie, licenčná zmluva na vydanie diela
1035/CM/2019
150,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o./Mgr. Barbara Brathová Slovenské národné divadlo
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prCSS-73-107/2019
9,50 € Branislav KAMENICKÝ Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 – IROP-D1-302051Q815-511-23 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q815-511-23 zo dňa 05.04.2018
IROP-D1-302051Q815-511-23
121 342,00 € Občianske združenie MAS TRI PRÚTY Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-133_2019
200,00 € Mgr. Katarína Jurčišinová Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-266/2019
15,56 € Tomáš HOREČNÝ Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-497/2018/Bytčica/186/SI_dodatok č.1
67,85 € Viera Štaffenová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Kúpna zmluva
ÚVVaÚVTOS-191-7/26-2019
52,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Lukáš Pekarovič
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »