Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BA271/5-816/2019/0820036-Nzpk
167,30 € Ministerstvo obrany SR DFS KORNIČKA
17.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/41/050/38
0,00 € X-DATA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-112_2019
200,00 € Mgr. Katarína Jurčišinová Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
17.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-113_2019
80,00 € PhDr. Mária Solčanská Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva pre časť 1 - 20ks Škoda Rapid Ambition 1,0TSI 81 kW, 6MP
2019/98
240 516,00 € DANUBIA SERVICE, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva
70/2019
78,97 € Brathová Katarína rod. Šándorová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
17.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VePS-126-41/2019
598,70 € Vladimír Šušla Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaSKIS-4-42/2019
363,79 € Ing. Rastislav PORUBAN Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-110_2019
200,00 € PhDr. Darina Barančíková Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
17.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/51A2/29
7 084,80 € ASAK spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050252
1 000,00 € Vychlopenová Sandra Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050281
1 820,00 € Nagy Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
506/292/2019/ZZ
400 280,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Izabely Textorisovej 4401/9,11,13,15,17, Martin v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Martin Štátny fond rozvoja bývania
17.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO
ÚVTOS a ÚVV -nh-57-1/36-2019
26 544,00 € Hydropol –Rudolf Polák spol s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U30901
0,00 € J & R INSPIRE, spol. s r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
Licenčná zmluva SDDS
PRAV/81/2019
0,00 € EUROCONTROL Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
423/ÚORS/2019
0,00 € Juraj Horkavý a spol. Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
zmluva na vecné bremeno
872580001-2-2019
1 920,00 € Železnice Slovenskej republiky CS, s.r.o.
17.
Júl
2019
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
5-2019
0,00 € Základná škola Myjava Spojená škola Myjava
17.
Júl
2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
232/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »