Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2019
Rámcová dohoda
Z201922200_Z
134 438,85 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922508_Z
2 485,00 € KASON, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922420_Z
500,18 € ITSK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922354_Z
47,90 € Tibor Varga TSV PAPIER Slovenské národné múzeum
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922340_Z
204 000,00 € ColosseoEAS, a.s. Mesto Poprad
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922390_Z
1 222,80 € RIZNER s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
19.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
713/234/2019/ZZ
209 520,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Námestie slobody 1236/1, 2, Vranov nad Topľou v zastúpení „Spoločenstvo vlastníkov bytov - Námestie slobody 1236" Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
181/2019
0,00 € VAKUUMTECHNIK, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
19.
Júl
2019
NZ pozemok Drienica
3939/2019/LSR
97,00 € Mesto Sabinov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
19.
Júl
2019
Dodatok č.1 ku Zmluve o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru č. 21/2019-ÚR-ÚPP
96/2019/ŠLTANAP
0,00 € Ing. Peter Spitzkopf ml. Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
19.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. Spr 167/19 na rekonštrukciu strechy služobných bytov
Spr 167/19
97 064,70 € MEDIDERMA Špecializovaný trestný súd
19.
Júl
2019
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach z funkčného platu
SHNM-OSNM4-2019_000947-026
24,77 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jana Sihelská
19.
Júl
2019
Dodatok k DoC VP
0100725207
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 1/03/22/2019
3931/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Dezider Bodnár DULBOD
19.
Júl
2019
Zmluva o úvere
302/279/2019
307 950,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 643/43 v zastúpení SVB 643 Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0031/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0698/2019
2 635,00 € Slovenský horolezecký spolok JAMES Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0030/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0697/2019
3 252,00 € Slovenský horolezecký spolok JAMES Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0080/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0695/2019
839 639,00 € Slovenský futbalový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0038/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0718/2019
90 923,00 € SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ kód ITMS2014+: 312051Q354
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/000597-003_2019
111 231,54 € Mesto Levoča Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »