Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2079737
400,00 € Novotná Diana Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2079643
40,00 € Farkašová Etela Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2079595
60,00 € Buza Jakub Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2079764
80,00 € Kočiová Dagmar Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
95/2019ST
1 500,00 € Adam Homoľa Fond na podporu vzdelávania
15.
November
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
19/27/054/82
5 353,56 € Obec Štiavnické Bane Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
15.
November
2019
Zmluva o skladovaní č. VTSÚ-12-163/2019 - skladovanie a opatrovanie materiálu
VTSÚ-12-163/2019
941,70 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie S.M.S., s.r.o.
15.
November
2019
Kúpna zmluva č. 39-04-2019-IVQ-0410A
CRZ-5636-2019-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice VČELÁRSTVO Jozef Ľupták
15.
November
2019
Memorandum o spolupráci č. 0401/0120/19
0401/0120/19
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-145-03799
19-145-03799
2 500,00 € BjÖRNSONOVA Fond na podporu umenia
15.
November
2019
Delimitačný protokol č. 6/2019
91/2019-2060-2063
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
15.
November
2019
LICENČNÁ ZMLUVA č. 1077/2019
UPJŠ - 1077/2019
0,00 € Mgr. Jana Bajusová, vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15.
November
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 0101/2014
73/2019
0,00 € MEDVE, s.r.o. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP/ 046-Z-302021W835-344/2019
911 691,40 € Obec Seňa Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
November
2019
Dodatok č. 001k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov zo dňa 19.8.2005
Dodatok č. 001k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov zo dňa 19.8.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Dom Matice slovenskej
15.
November
2019
Darovacia zmluva č. 129/19_KH
63/2019
700,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
15.
November
2019
Zmluva č. PO_2019_811061_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
528_2019 Zmluva č. PO_2019_811061_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Katarína Takácsová
15.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
2019/1060/4182
360 000,00 € SLOVCLEAN a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15.
November
2019
Darovacia zmluva
20/101001/2019/D
300,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií EUROVIA - Kameňolomy s.r.o.
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
139/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Pavol Kravec, SHR
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »