Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/27/50J/38-NS
5 635,44 € Obec Banská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/27/50J/41-NS
12 631,32 € Obec Krahule Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Október
2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 6 k Z/BTS/DOP-KAK/84/2015
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.
21.
Október
2019
Dohoda č.19/08/051/125 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie"
Dohoda č.19/08/051/125/TT
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
21.
Október
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
328/2019
79,00 € Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik Národné osvetové centrum
21.
Október
2019
Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
0,00 € Elektro Friebert s. r. o. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
21.
Október
2019
Turček, odstránenie havarijného stavu
2632/6470/2019
214 117,04 € Swietelsky Slovakia, spol s .r.o. BA Ing. Juraj Marko Slovenská správa ciest, Bratislava
21.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 1024/2019 RE
600,00 € Mgr. Magerčiaková Mariana, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
21.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
6434/2019/5400/035
10 368,00 € O2 Business Services, a. s. Železnice Slovenskej republiky
21.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 35/2019
R-11574/2019
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Orémusz, spol. s r.o.
21.
Október
2019
Dohoda č. 19/29/051/83 zo dňa 21.10.2019 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19/29/051/83
0,00 € Marian Lupták - POTRAVINY SMART SHOP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
21.
Október
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-077/2019/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
8,75 € František Horvát a Vlasta Horvátová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Október
2019
Dohoda č. 19/29/051/84 zo dňa 21.10.2019 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19/29/051/84
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
21.
Október
2019
Dohoda č. 19/29/051/82 zo dňa 21.10.2019 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19/29/051/82
0,00 € Anna Orságová - ÚČTOVNÍCTVO-AO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
21.
Október
2019
Dohoda č. 19/29/051/85 zo dňa 21.10.2019 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19/29/051/85
0,00 € Betánia v Kalinove, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
21.
Október
2019
I/66 Brezno - obchvat II.etapa 1.úsek - Zmluva o ozavretí budúcej zmouvy
2622/6250/2019
823 213,13 € Slovenský vodohospodársky podnik š.p. - OZ Banská Bystrica Slovenská správa ciest
21.
Október
2019
Dohoda č. 03027/2018-PNZ-P43516/05.01 o ukončení NZ – DOM a. s.
03027/2018-PNZ -P43516/05.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond DOM a.s.
21.
Október
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-1172/2019/Brodno/1514/IFI
49,95 € Slovenská republika - Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C6
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C6
54 233,00 € CHRIEN, s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
238 645,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »