Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Máj
2019
Kúpna zmluva č. 1/2018/RVPS TT uzatvorená podľa § 8aa a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
29/2019/ŠVPS/RTT-1/2018/RVPS TT
216 300,00 € RENSTAV spol. s r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trnava
21.
Máj
2019
Dohoda o praktickej výučbe
66-2019
0,00 € PRO VITAE MEDIC, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
21.
Máj
2019
Zmluva o nájme pozemku
3-NZ-/2019-ŠKO
200,00 € Štátny komorný orchester Žilina MZ ART,s.r.o.
21.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
20190521_OZ_UTOPIA
18 342,26 € OZ Utopia Slovenská akadémia vied
21.
Máj
2019
Kúpna zmluva - Telefónne prístroje 2019 číslo OVO2-2019-000088-15
SITB_OT4_ZM_OVO2-2019/000088-15_2019
0,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
21.
Máj
2019
Darovacia zmluva
226/2019
3 000,00 € Fond Doroty Kanthovej na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami neinvestičný fond Národný ústav detských chorôb
21.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020445
33,20 € Avedar s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020447
13,28 € APLAUS, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020438
141,43 € 2 Mart s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
Máj
2019
Nájomná zmluva
CRZč.2938/2019/LSR
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu drevo, lesy, voda pri LESY SR š.p.- generálne riaditeľstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
Máj
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74438/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrochoť
21.
Máj
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T577 zo dňa 15.mája 2019
408/2019
14 500,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Hrabičov
21.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 08 19 02
3063/2019/LSR
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca
21.
Máj
2019
Zmluva č. 1200121840
CRZ-4028780
8 252,00 € Fenix egroup s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.
Máj
2019
Zmluva o nájme a o servisno-materiálovom zabezpečení zariadenia
39/2019
0,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Gymnázium Mikuláša Kováča
21.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 201/2018-OPDR
77/2019/ŠLTANAP
0,00 € STIPE, s.r.o. Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
21.
Máj
2019
realizácia športovej súťaže MO v atletike družstiev ZŠ žiaci a žiačky konanej pre okres Galanta
OU-TT-OS1-2019/019100
497,00 € Špeciálna základná škola, Galanta Ministersvo vnútra, OÚ Trnava
21.
Máj
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
19/27/52A/104
0,00 € Obec Bartošova Lehôtka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Máj
2019
Licenčná zmluva č.03/2019-OVDI-GIS
1130001313
0,00 € Servare et Manere, o.z. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21.
Máj
2019
zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2019/662
80,00 € Mgr. Vladimír Filip Slovenské národné múzeum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »