Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému
Zmluva o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému
0,00 € Obec Skalité Okresný úrad Žilina, zastúp.Ing. Ľubomír Hollý
20.
Jún
2019
Zmluva o dielo
31/19
50 743,20 € PIKO, s. r. o. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
20.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí výcvikových zariadení a služieb s tým spojených
CV-19_5_19
0,00 € Centrum výcviku Lešť SLOVAK CMP, OZ
20.
Jún
2019
Dohoda č. 19/11/050/10
Dohoda_1232
3 163,68 € Pokoj v duši n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Jún
2019
Zmluva o dielo č. OVO2-2019/000209-040 na realizáciu akcie „Slovenská Kajňa OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO2-2019-000209-040_2019
173 396,10 € EBC group s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
20.
Jún
2019
Dohoda č.19/41/060/257 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
Dohoda č.19/41/060/257
0,00 € MaŠ klima s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Jún
2019
Zmluva o prevode zapísaného dizajnu
R-5488/2019
0,00 € Bc. Peter Kortiš, doc. akad. soch. René Baďura, Mgr. Elena Farkašová, ArtD. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Jún
2019
Zmluva o prevode zapísaného dizajnu
R-5489/2019
0,00 € Bc. Lucia Rečková, Bc. Silvia Kaliská, doc. akad. soch. René Baďura, Mgr. Elena Farkašová, ArtD. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Jún
2019
Dohoda č. 19/11/050/9
Dohoda_1231
1 265,40 € Celdamar-stavebná spoločnosť s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Jún
2019
Zmluva o zabezpečení účinkovania
SF 56/2019
165,50 € CORBIS, s.r.o. Slovenská filharmónia
20.
Jún
2019
Kúpna zmluva
ÚVTOS-22/34-2019
9 956,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Jún
2019
Zmluva na dodanie diela
Zmluva na dodanie diela
37 099,40 € RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
20.
Jún
2019
Zmluva o dielo č. OVO2-2019/000210-051 na realizáciu akcie „Kežmarok OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO2-2019-000210-051_2019
255 538,44 € EBC group s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
19.
Jún
2019
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
19/01/060/143
2 179,82 € Ing. Simona Nedorostová Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19.
Jún
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
19/08/52A/17/TT
0,00 € Obec Kátlovce Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1616/6353/2019
6 397,21 € Okoš Jozef rod. Okoš Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1625/6353/2019
139,07 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1622/6353/2019
278,14 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1628/6353/2019
556,28 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Jún
2019
Dohoda č. 19/41/054/204 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopln
19/41/054/204
0,00 € GWH Montage, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »