Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7785-2
75,33 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Nosko
25.
Máj
2019
Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb č. 031_2019_N
031_2019_N
124,57 € Štátna filharmónia Košice Mgr. Mária PLATOVÁ
25.
Máj
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7787-1
84,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pavlo Bakhmatskyi
25.
Máj
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7451-4
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dimitar Rilkov
25.
Máj
2019
Príkazná zmluva
19/2/8221/1
243,00 € Füzyová Ľuba, doc. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
25.
Máj
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7784-1
80,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dimitar Rilkov
25.
Máj
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7786-1
75,33 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daniel Boroš
24.
Máj
2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb outsourcingu uzatvorená podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka
CUZ-IVS-195/2019
15 000,00 € PROPLUSCO Services spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
24.
Máj
2019
DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0233
APVV-16-0233-D3
0,00 € Centrum experimentálnej medicíny SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4238/2019/3.2
0,00 € Ing. Tatiana Kulíšková Kvart Ministerstvo kultúry SR
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4245/2019/3.2
0,00 € Gemerské osvetové stredisko Ministerstvo kultúry SR
24.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
SEMOD-15-30/2019
10,20 € Ing. Pavol ŽIDEK Ministerstvo obrany
24.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení a použití diela a udelenie licencie na jej použitie
Z136/2019-86
450,00 € PhDr. Katarína Bajcurová, Csc. Slovenská národná galéria
24.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
19/39/054/79
0,00 € KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
19/39/054/82
0,00 € MAJA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
19/39/054/80
0,00 € Dušan Papiak D P D Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Máj
2019
Dohoda na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a
19/15/52A/74
319,26 € Obec Bátovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2019/1241/III/RUK/OCOZ
7 122,00 € PERGAMEN s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
24.
Máj
2019
Dohoda č. 19/22/060/118 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/22/060/118
4 988,85 € Peter Sopko Nuccco Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
24.
Máj
2019
Dohoda č.19/42/054/359 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP " Cesta na trh práce 2"- Opatrenie č.2 podľa §54
Dohoda č.19/42/054/359
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Lastomír
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »