Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41119
1 750,00 € Ing.Dušan Ostrovský, Janka Ostrovská r.Koniarová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41043
1 750,00 € Milan Fáber, Margita Fáberová r. Šubjaková Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41033
1 750,00 € Mesiačková Jana r. Čihovská , Kostelanská Jana r. Mesiačková Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41013
1 750,00 € Jozef Hutira, Anna Hutirová r. Jurigová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41127
1 541,00 € František Repka, Mária Repková Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40997
1 750,00 € Juliana Sirotová r.Šuhajová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41040
1 750,00 € Juraj Adamík Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o dielo
31/19
50 743,20 € PIKO, s. r. o. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
20.
Jún
2019
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOSaÚVV-30/34-2019
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava Plastcom, spol. s r.o.
20.
Jún
2019
Z M L U V A č. 134645 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134645 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Balog nad Ipľom
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42333
1 500,00 € Ing.Marián Reisel , Magdaléna Reiselová, Marián Reisel, Jana Reiselová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41675
1 500,00 € Pavol Vrabček, Gabriela Vrabčeková Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42303
1 500,00 € Ladislav Kňaze, Magdaléna Kňazeová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Kúpna zmluva
CRZč.2814/2019/LSR
0,00 € Mgr. Rastislav Paľov, Ing. Henrieta Paľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42351
1 500,00 € Anna Durcová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42221
1 500,00 € Michal Jura Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Komisionárska zmluva
33/2019
0,00 € Ervín Németh Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
20.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí výcvikových zariadení a služieb s tým spojených
CV-19_5_19
0,00 € Centrum výcviku Lešť SLOVAK CMP, OZ
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41393
1 750,00 € Štefan Bulák, Štefánia Buláková r. Boboňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41341
1 750,00 € Ján Štrenger , Michaela Štrengerová Slovenská inovačná a energetická agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »