Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Apríl
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7557-1
122,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Hana Horváthová
19.
Apríl
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7560-1
133,48 € Slovenská technická univerzita v Bratislave František Reľovský
19.
Apríl
2019
Príkazná zmluva
19/2/8197/1
170,00 € Strapko Peter Slovenská národná akreditačná služba
19.
Apríl
2019
Príkazná zmluva
19/2/8180/1
153,00 € Mahrla Zdeno, RNDr., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
18.
Apríl
2019
DOHODA číslo: 19/34/051/43 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/34/051/43
0,00 € Mesto Bardejov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18.
Apríl
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_55_2019
116,00 € Jozef Hulinko Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
37824
1 750,00 € Marlenga Miroslav r. Marlenga , Lucia Marlengová r. Poláčková , Miroslav Marlenga Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
38877
2 692,00 € Ing. Marcel Lukáč , Mgr. Renata Agnieszka Lukáčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
37599
1 750,00 € Kováľ Andrej r. Kováľ , Lenka Kováľová r. Siteková, Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
37648
1 750,00 € Melek Jozef r. Melek , MELEKOVÁ Janka r. Boleková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
38532
1 500,00 € Ing. František Smolko, Mgr. Anna Smolková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
38706
3 151,00 € Rastislav Florian , Lenka Florianová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
38774
3 049,00 € Čička Lukáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - "Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530" - úprava bodu 5.1 Zmluvy
529/2019-PN
0,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/34/054/39
6 234,48 € SOKOL trade Bratislava, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18.
Apríl
2019
POZ
128/2019-2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DETOX s.r.o.
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
524/2019-PN
81,12 € Ing. Stanislav Berzák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-20-20181123-35895136_17318629
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava MARCOM, spol. s r.o.
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-230-00233
19-230-00233
5 000,00 € Fórum inštitút pre výskum menšín Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
18.
Apríl
2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
PF 56/2019
0,00 € Mgr.Veronika Talafová Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »