Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP
011/2019
0,00 € Ing. Jana Klubučníková Špeciálna základná škola, Žarnovica
16.
Október
2019
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2019/116958
380,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
16.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2077734
400,00 € Stanek Ľubica Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/009530/2019/UBYT/
Z/2019/2270/VII/VMĽŠ/UO
95,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Lucia Švecová
16.
Október
2019
Zmluva o výpožičke
91/2019
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Detská fakultná nemocnica Košice
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46436
1 500,00 € RNDr. Viliam Ďuriš, PhD., PaedDr. Monika Ďurišová, PhD. Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45902
1 730,00 € Jozef Zaťko, Anna Zaťková Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45973
1 530,00 € Rastislav Zuba, Lenka Zubová Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46005
1 220,00 € Peter Janák, Beata Janáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46195
1 750,00 € Ján Sedlák Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Dohoda č. 19/41/054/341 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
DOHODA číslo: 19/41/054/341
0,00 € ZEN - Zelená energia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-010/2019/VSD/603-00/Rozhanovce/029/Geoplán
2 922,51 € Maroš Halás Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/10/051/55
0,00 € Jozef Haládik - HIVAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. 59965-MOB-00019/STA/ZWICKAU/2019/2020
202/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Tatiana Masárová, PhD.
16.
Október
2019
O používaní cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_KDI3-17-009-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Ľuboš Michálek
16.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-169/2015/Podunajské Biskupice/1175/TraMi_Dodatok č.1
278,87 € Zoltán Kittler Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
rmo-58-187/2019
14,76 € Martin Kožiak Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
rmo-58-185/2019
7,40 € Ján Sklenár Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
362435992
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení diela, licencia na jeho použitie, licenčná zmluva na vydanie diela
1035/CM/2019
150,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o./Mgr. Barbara Brathová Slovenské národné divadlo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »