Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu : Diaľnica D2 - Protihluková stena Jarovce
DZM/2014/0212/0004
1 980,00 € Alfa 04, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Máj
2019
Zmluva o zapožičaní priestorov
245/2019
1 500,00 € ADOM. M STUDIO, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2019
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, DP Arborétum Mlyňany Simona Gálová
24.
Máj
2019
Nájomná zmluva
ÚVVaÚVTOS-112/26-2019
48,00 € Štefan Rácz - Auto Rácz Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
24.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2019
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, DP Arborétum Mlyňany Ján Kožuch
24.
Máj
2019
Príkazná zmluva
244/2019
452,00 € Daniel Sipos Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24.
Máj
2019
NÁJOMNÁ ZMLUVA
246/2019
140,00 € Ingrid Ondrejičková Soboslayová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 411 020 603 - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
DZM/2015/0186/0001
86 346,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s./KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group/QBE Insurance (Europe) Limited Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
247/2019
200,00 € Lynda Zein Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO000812 Dodatok č. 14
0,00 € AG - DENT S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PLDD000215 Dodatok č. 11
0,00 € M.K.MEDIC, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO004716 Dodatok č. 9
0,00 € ZORION S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO005312 Dodatok č. 13
0,00 € MUDR. VIERA PASTIERIKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO000414 Dodatok č. 10
0,00 € MDM DENTAL S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO003606 Dodatok č. 29
0,00 € MUDR. EVA GURÁŇOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO003016 Dodatok č. 28
0,00 € MUDR. INGRID KLUČKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO004506 Dodatok č. 29
0,00 € MUDR. IVAN OPOLDUS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO000717 Dodatok č. 7
0,00 € VIKDENT, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61OPLK000911 Dodatok č. 30
0,00 € SÚKROMNÉ ZDRAVOTNÍCKE CENTRUM HIPPOKRATES, SPOL. S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61OPLK000811 Dodatok č. 34
0,00 € SENIOR - GERIATRICKÉ CENTRUM N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »