Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
19/39/054/79
0,00 € KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
19/39/054/82
0,00 € MAJA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
19/39/054/80
0,00 € Dušan Papiak D P D Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Máj
2019
Dohoda na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a
19/15/52A/74
319,26 € Obec Bátovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2019/1241/III/RUK/OCOZ
7 122,00 € PERGAMEN s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
24.
Máj
2019
Zmluva o dielo
29/103202/2019 PČ
14 532,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta NEKSTEN s.r.o.
24.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
shdo-20-80/2019
21,00 € Marcel ŠIMKO Ministerstvo obrany
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40466
3 400,00 € Zeman Stanislav, Mária Zemanová r. Kašická Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40656
2 448,00 € Slavomír Turek, Marieta Ševčíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40570
3 400,00 € Tomáš Bublák, Dorota Bubláková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40524
1 208,00 € Peter Pataky, Gabriela Patakyová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40498
1 360,00 € Ján Šprla, Miroslava Šprlová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
"Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/15/051/47
0,00 € Advisory Law Office -Dr.Gajdoš, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
24.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
shdo-20-78/2019
21,88 € Daniel HOCKO Ministerstvo obrany
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40805
1 500,00 € Mosorjak Mikuláš , Mária Mosorjaková r. Kuzmiaková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40602
2 516,00 € Marcel Maurer Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Zmluva č. TT/307 708/2019 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.46905(2016/XA v znení Dodatku č. 1 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Zmluva č. TT/307 708/2019
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. POĽNO VTÁČNIK a.s.
24.
Máj
2019
Zmluva č. TT/307 041/2019 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.46905(2016/XA v znení Dodatku č. 1 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Zmluva č. TT/307 041/2019
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. RM - S Consulting, s.r.o.
24.
Máj
2019
Zmluva č. TT/301 526/2018 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.46905(2016/XA v znení Dodatku č. 1 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Zmluva č. TT/301 526/2019
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. PD" BREZINA" PRAVOTICE, družstvo
24.
Máj
2019
Zmluva č. TT/207 540/2019 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.46905(2016/XA v znení Dodatku č. 1 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Zmluva č. TT/207 540/2019
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske podielnicke družstvo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »