Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu : Diaľnica D2 - Protihluková stena Jarovce
DZM/2014/0212/0004
1 980,00 € Alfa 04, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Máj
2019
Dohoda č. 19/09/51A2/3 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia PM v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/09/51A2/3
5 904,00 € Elman Computers spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24.
Máj
2019
Zmluva o dodávke a odbere tepla
3002719
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Jarabiny Invest, a. s.
24.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2019
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, DP Arborétum Mlyňany Juraj Vendelín
24.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/2019
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, DP Arborétum Mlyňany Anna Szustorová
24.
Máj
2019
Sublicenčná zmluva
36/2019
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24.
Máj
2019
Dohoda č. 19/40/51A2/14 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. zamestnanosti
D 19/40/51A2/14
0,00 € ateliér - m spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
24.
Máj
2019
Dohoda č. 19/40/51A2/15 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. zamestnanosti
D 19/40/51A2/15
0,00 € Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
24.
Máj
2019
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2019D16614-2
720,00 € osobnyudaj.sk, s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Sečovce
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40499
3 400,00 € Ing. František Hvizdák , MUDr. Andrea Hvizdáková PhD Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40404
3 127,00 € Simona Farkašová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40808
1 500,00 € Jana Dušičková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40167
1 100,00 € Jana Vajayová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí fiančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP Cesta na trh práce 2 - Opratrenie č. 1 podľa § 54
19/46/054/67/KK
29 250,00 € FOLVARG-STAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
24.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/31/51A2/6
7 084,80 € MEDI-TOR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
19/22/050/8
6 385,68 € DADO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
24.
Máj
2019
Dodatok č. 3 k servisnej zmluve č. 210.004/2010 (ďalej len "Dodatok č. 3")
Z21/2019/ÚGBR
1 327,80 € Process Technik , spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení diela: preklad textu
VHÚ-43-30/2019
39,44 € Mgr. Martina Šumichrastová Vojenský historický ústav
24.
Máj
2019
Zmluva
ZM1005435
84,00 € GEMA GEMINI, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Máj
2019
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-011/2018/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
49,46 € Magda Štaffenová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »