Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Jún
2019
Zmluva o dielo o vykonaní prác
26/2019
61 428,62 € Milan Palguta - TEPLOMONT Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
29.
Apríl
2019
Zmluva o dielo o vykonaní prác
25/2019
59 161,48 € Jozef Skurka Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
23.
Marec
2019
Zmluva o dielo o vykonaní prác
24/2019
Doplnená
178 040,20 € OPTIMAN, s. r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
18.
Február
2019
Mandátna zmluva na "Zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení vo VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica v rokoch 2019, 2020 a 2021"
22/2019
2 115,00 € Rastislav Púčik - MONTEX Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
18.
Február
2019
Zmluva o združenej dodávke plynu
23/2019
0,00 € innogy Slovensko s. r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica