Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2019
Zmluva o prevode správy majetku štátu
8/13
0,00 € Inšpektorát práce Prešov Centrum pre deti a rodiny Svidník
15.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
A13364866
377,91 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Svidník
4.
Apríl
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1 2019
25 637,82 € Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Centrum pre deti a rodiny Svidník
4.
Apríl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovolníckej služby
19/34/52A/98
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Detský domov Svidník
14.
Marec
2019
Darovacia zmluva
8/7
325,00 € Technická univerzita Letecká fakulta, Košice Centrum pre deti a rodiny Svidník
31.
Január
2019
Darovacia zmluva
5
1 500,00 € Bardejovské kúpele a.s. Detský domov Svidník
25.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A13075144
Doplnená
257,76 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Svidník
25.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A13074310
Doplnená
257,76 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Svidník
24.
Január
2019
Darovacia zmluva
8 2
0,00 € ERNI Slovakia, s.r.o. Detský domov Svidník
11.
Január
2019
Kolektívna zmluva
8/1
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri DeD Svidník Detský domov Svidník
10.
Január
2019
Darovacia zmluva
42020
400,00 € SMS, a.s. Detský domov Svidník
27.
December
2018
Darovacia zmluva
42019
100,00 € SMS a.s. Detský domov Svidník
20.
December
2018
Darovacia zmluva
42017
500,00 € Reinhold Carmen Wurth Detský domov Svidník
20.
December
2018
Darovacia zmluva
42018
173,35 € HK Bardejov Detský domov Svidník
25.
Október
2018
Dohoda o školskom stravovaní
42016
480,00 € Materská škola Detský domov Svidník
11.
Október
2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
412OVS2017
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Svidník
11.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
183452A281
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Detský domov Svidník
8.
Október
2018
Dohoda o školskom stravovaní
42013
413,38 € Základná škola Detský domov Svidník
1.
Október
2018
Úrazové poistenie
5190044372
79,68 € Komunálna poisťovňa, a.s. Detský domov Svidník
14.
September
2018
Zmluva o ubytovaní a stravovaní
42012
1 224,00 € SOŠ Szakkayho Detský domov Svidník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »