Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2019
Dohoda školskom stravovaní
8 48
218,00 € SŠJ pri SŠZŠ Svidník Centrum pre deti a rodiny Svidník
7.
Október
2019
Dohoda školskom stravovaní
846
214,00 € Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník Centrum pre deti a rodiny Svidník
7.
Október
2019
Dohoda školskom stravovaní
845
0,00 € Základná škola Centrum pre deti a rodiny Svidník
7.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
847
26 200,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Centrum pre deti a rodiny Svidník
27.
September
2019
Zmluva o poskytovaní stravy
8 43
0,00 € Základná škola Centrum pre deti a rodiny Svidník
19.
September
2019
Dohoda o školskom stravovaní
8 41
870,00 € SOŠ polytechnická Centrum pre deti a rodiny Svidník
19.
September
2019
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
8 40
0,00 € Spojená škola Centrum pre deti a rodiny Svidník
19.
September
2019
Dohoda o zabezpečení ubytovania
8 42
100,00 € Spojená škola internátna Centrum pre deti a rodiny Svidník
18.
September
2019
Zmluva o poskytovaní stravy
8 32
0,00 € Spojená škola internátna Centrum pre deti a rodiny Svidník
18.
September
2019
Zmluva o ubytovaní
8 39
300,00 € Stredná odobrná škola obchodu a služieb Centrum pre deti a rodinySvidník
18.
September
2019
Dohoda o školskom stravovaní
8 30
238,00 € Materská škola Centrum pre deti a rodiny Svidník
18.
September
2019
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
8 38
720,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Centrum pre deti a rodiny Svidník
18.
September
2019
Zmluva o ubytovan
8 36
99,60 € Spojená škola internátna Centrum pre deti a rodiny Svidník
18.
September
2019
Zmluva o školskom stravovaní
8 29
248,00 € Materská škola Centrum pre deti a rodiny Svidník
18.
September
2019
Zmluva o poskytovaní stravy
8 31
1 764,00 € Spojená škola internátna Centrum pre deti a rodiny Svidník
18.
September
2019
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
8 37
762,00 € Spojená škola internátna Centrum pre deti a rodiny Svidník
17.
September
2019
Zmluva o poskytovaní stravy
8 28
0,00 € Cirkevná základná škola sv. Juraja Centrum pre deti a rodiny Svidník
11.
September
2019
Zmluva o stravovaní
23 2019
1 440,00 € Odborné učilište internátne Centrum pre deti a rodiny Svidník
11.
September
2019
Zmluva o ubytovaní
22 2019
199,20 € Odborné učilište internátne Centrum pre deti a rodiny Svidník
11.
September
2019
Zmluva o ubytovaní
24 2019
260,00 € Školský internát Centrum pre deti a rodiny Svidník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »