Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
August
2016
Zmluva o poskytnutí služieb
272016
1 927,80 € Detské centrum Slovenko Detský domov STUDIENKA, Bratislava
19.
August
2016
Zmluva o partnerstve
11-232/OKNP-S/2016
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
11.
Jún
2016
Zmluva o partnerstve
232/OKNP-S/2016
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
11.
Jún
2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2028445512-1
19,99 € Slovak Telekom, a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
11.
Jún
2016
Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte
206/2016
96,57 € Reedukačné centrum Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
11.
Jún
2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
12016
994,50 € Detské centrum Slovensko Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
11.
Jún
2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028445512-2
15,00 € Slovak Telekom, a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
23.
Marec
2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
192/05/2016
120,00 € Slovak Telekom, a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
23.
Marec
2016
Zmluva o štúdiu a Dodatok k Zmluve o štúdiu
03/2016
400,00 € Súkromná základná škola Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
23.
Marec
2016
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
VOB/55/2015-M_OVO - 04/2016
3,80 € GGSF, s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
23.
Marec
2016
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
01/2016
892,80 € Xepap, spol s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
4.
Február
2016
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu
1/2016/DeD Studienka
0,21 € Slovenská konsolidačná, a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
21.
December
2015
Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya
P1375/2015-27/2015
16,40 € MAGMA ENERGIA a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
21.
December
2015
Zmluva o prevádzke voľnočasovej aktivity pre deti
29/2015
0,00 € OZ Krúžky v škole Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
21.
December
2015
Zmluva o prevádzke voľnočasovej aktivity pre deti
28/2015
0,00 € OZ Krúžky v škole Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
15.
December
2015
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
15/01/010/47
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
15.
December
2015
Darovacia zmluva
25/2015
500,00 € Nadácia pre deti Slovenska Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
26.
November
2015
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí canisterapeutických služieb
24/2015
0,00 € DOGGIE s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
20.
Október
2015
Komplexné poistenie podnikateľov - Poistka
511073459
2 133,98 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
15.
Október
2015
Zmluva o nájme
ABO - 150359/1/2015
328,50 € Messer Tatragas, spol. s. r. o Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »