Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
December
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
18/2017
0,00 € ČEZ Slovensko,s.r.o. Špeciálna základná škola
15.
November
2017
Zmluva o poskytnutí finančného daru
16/2017
70,20 € Nadácia Petit Academy Špeciálna základná škola
15.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby
17/2017
6 200,00 € Marianna Dvorjaková Špeciálna základná škola
28.
September
2017
Zmluva o dielo
15/2017
Doplnená
659 880,13 € PeHAES,a.s. Špeciálna základná škola
8.
September
2017
Dodatok k zmluve
14/2017
0,00 € Slovak Telekom Špeciálna základná škola
25.
Máj
2017
Zmluva o dielo
13/2017
22 500,00 € TANOT,s.r.o. Špeciálna základná škola
4.
Máj
2017
Zmluva na realizáciu energetiského auditu
12/2017
5 880,00 € LOVIS plus, s.r.o. Špeciálna základná škola
3.
Máj
2017
Mandátna zmluva
10/2017
7 200,00 € Ján Velebír-STAVITEĽ Špeciálna základná škola
3.
Máj
2017
Zmluva o poskytnutí služby na vypracovanie žiadosti o NFP
9/2017
2 500,00 € Ing. Michal Dvorjak Špeciálna základná škola
3.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní projektových a inžinierskych služieb v stavebníctve
11/2017
5 820,00 € Ing. Tomáš Velebír Špeciálna základná škola
24.
Apríl
2017
Dodatok č. 1/2017 k zmluve
8/2017
720,00 € Viliam Hláčik-HV Špeciálna základná škola
20.
Apríl
2017
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
100,00 € DENEBOLA,s.r.o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
6.
Apríl
2017
Zmluva o uverejnení inzercie
6/2017
150,00 € MEDIATEL,s.r.o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
27.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí grantu
5/2017
500,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Špeciálna základná škola Čierny Balog
10.
Február
2017
Dodatok k zmluve
3/2017
19,99 € Slovak Telekom Špeciálna základná škola Čierny Balog
10.
Február
2017
Dodatok k zmluve
4/2017
6,00 € Slovak Telekom Špeciálna základná škola Čierny Balog
6.
Február
2017
Dodatok č. 2 ku KZ
2/2017
0,00 € Špeciálna základná škola Čierny Balog Špeciálna základná škola Čierny Balog
24.
Január
2017
Darovacia zmluva
1/2017
800,00 € SAZ Bratislava Špeciálna základná škola Čierny Balog
30.
Jún
2016
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2016
8/2016
0,00 € ZO OZ pri ŠZŠ Špeciálna základná škola Čierny Balog
15.
Jún
2016
Darovacia zmluva
7/2016
0,00 € SR-Centrum vedecko-technických informácií SR Špeciálna základná škola Čierny Balog
« 1 2 3 4 5 »