Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Máj
2019
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
P3416/2019
0,00 € Magna Energia a.s. Detský domov, Púchov
28.
Apríl
2019
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode
9613/2019
0,00 € Magna Energia a.s. Detský domov, Púchov
28.
Apríl
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
280/OVS/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov, Púchov
3.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
27_OKNP_S_2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov, Púchov
3.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
482_OKNP_S_2018
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov, Púchov
15.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a ochrany zdravia pri práci
4/2019
0,00 € Jozef Vítek - POLEŠKO Detský domov, Púchov
15.
Január
2019
Kúpno predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
2/2019
0,00 € Qualited s.r.o. Detský domov, Púchov
15.
Január
2019
Kúpna zmluva - potraviny
3/2019
0,00 € COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Detský domov, Púchov
15.
Január
2019
Kúpna zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
1576/2019
0,00 € Kopek plus s.r.o Detský domov, Púchov
15.
Január
2019
Zmluva o zapožičaní vozidla
5/2019
0,00 € Realdealcyclephile, s.r.o Detský domov, Púchov
15.
Január
2019
Rámcová kúpna zmluva - potraviny
1/2019
0,00 € Hôrka, s.r.o Detský domov, Púchov
28.
December
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
312041N952
0,00 € Ústredie prace, sociálnych vecí a rodiny Detský domov, Púchov
15.
November
2018
Zmluva o dielo č.1/2018
101/2018
0,00 € Dušan Ondrišík Detský domov, Púchov
17.
September
2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
1102VP_SSE/2018E
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov, Púchov
31.
August
2018
Komplexné poistenie podnikateľov
511107302
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Detský domov, Púchov
31.
August
2018
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6598404794
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Detský domov, Púchov
31.
August
2018
Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet
6598721634
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Detský domov, Púchov
29.
Jún
2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
č. 98/0VS/2018
0,00 € Ústredie prace, sociálnych vecí a rodiny Detský domov, Púchov
29.
Jún
2018
Darovacia zmluva auta
05/2018
0,00 € Bc. Martin Jelšic Detský domov, Púchov
10.
Apríl
2018
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a odborných služieb
01/2018
0,00 € Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov Detský domov, Púchov
« 1 2 3 4 5 6 7 »