Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2018
Zmluva o dielo č.1/2018
101/2018
0,00 € Dušan Ondrišík Detský domov, Púchov
17.
September
2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
1102VP_SSE/2018E
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov, Púchov
31.
August
2018
Komplexné poistenie podnikateľov
511107302
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Detský domov, Púchov
31.
August
2018
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6598404794
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Detský domov, Púchov
31.
August
2018
Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet
6598721634
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Detský domov, Púchov
29.
Jún
2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
č. 98/0VS/2018
0,00 € Ústredie prace, sociálnych vecí a rodiny Detský domov, Púchov
29.
Jún
2018
Darovacia zmluva auta
05/2018
0,00 € Bc. Martin Jelšic Detský domov, Púchov
10.
Apríl
2018
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a odborných služieb
01/2018
0,00 € Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov Detský domov, Púchov
7.
Február
2018
Kúpno-predajná rámcová zmluva
02/2018
0,00 € Qualited s.r.o. Detský domov, Púchov
24.
Január
2018
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
1576A
0,00 € Kopek plus s.r.o Detský domov, Púchov
22.
Január
2018
Kúpna zmluva - potraviny
3/2018
0,00 € COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Detský domov, Púchov
22.
Január
2018
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a zdravia pri práci
2/2018
0,00 € Jozef Vítek - POLEŠKO Detský domov, Púchov
12.
Január
2018
Rámcová kúpna zmluva
1/2018
0,00 € Horka, s.r.o. Detský domov, Púchov
27.
December
2017
Zmluva o zapožičaní vozidla
122017
0,00 € Realdealcyclephile, s.r.o. Detský domov, Púchov
2.
Október
2017
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1102VP_SSE/2017E
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov, Púchov
12.
September
2017
Zmluva o dodávke a odbere tepla
90/2017/832
0,00 € Mestský bytový podnik, s..r.o. Detský domov, Púchov
5.
September
2017
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb
1/20171
0,00 € Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov Detský domov, Púchov
5.
Júl
2017
Zmluva o dielo - výmena pôvodných drevenných okien za plastové
1/2017
0,00 € Gabria s.r.o Detský domov, Púchov
5.
Júl
2017
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - DeD Púchov
2/2017
0,00 € Ekolmont s.r.o. Detský domov, Púchov
25.
Január
2017
Kúpna zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
1576/2017
0,00 € KOPEK Plus, s.r.o. Detský domov, Púchov
« 1 2 3 4 5 6 »