Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Apríl
2020
Dohoda č. 20/25/060/91 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20/25/060/91
3 596,28 € Obec Súľov - Hradná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
November
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J326-222-13
IROP-Z-302021J326-222-13
199 714,79 € Obec Súľov - Hradná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4.
September
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074ZA220124
074ZA220124
70 000,00 € Obec Súľov - Hradná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP na rok 2019
19/25/060/118
3 325,88 € Obec Súľov - Hradná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
19/25/054/31
Doplnená
12 468,96 € Obec Súľov-Hradná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
7.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K063
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K063
Doplnená
402 685,44 € Obec Súľov – Hradná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075ZA140011
075ZA140011
18 486,00 € Obec Súľov - Hradná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/224
Doplnená
105 066,00 € Obec Súľov - Hradná Slovenská agentúra životného prostredia
29.
Máj
2018
Dohoda č. 18/25/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
18/25/50J/28
6 753,15 € Obec Súľov-Hradná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/187
Doplnená
3 126,44 € Obec Súľov-Hradná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14.
December
2017
Zmluva č. 700/048L-0001/2017 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
700/048L-0001/2017
640,79 € Obec Súľov Hradná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H531-221-10
IROP-Z-302021H531-221-10
Doplnená
207 368,68 € Obec Súľov - Hradná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25.
Október
2017
Dohoda č. 54/§50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda č. 54/§50j/NS 2017
0,00 € Obec Súľov-Hradná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Jún
2017
Zriadenie záložného práva
0105-PRB/2016/Z
0,00 € Obec Súľov - Hradná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3.
Marec
2017
Dohoda č.6/§54/2017 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu " Cesta z kruhu nezamestnanosti "
Dohoda č. 6/§54/2017 CzKNDohoda č. 6/§54/2017 CzKN
0,00 € Obec Súľov - Hradná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
November
2016
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0106-PRB-2016
13 650,00 € Obec Súľov - Hradná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22.
November
2016
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0105-PRB-2016
211 710,00 € Obec Súľov - Hradná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10.
November
2016
Zmluva o úvere
500/364/2016
494 000,00 € Obec Súľov - Hradná Štátny fond rozvoja bývania
29.
Február
2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia PM u verejných zamestnávateľov
Dohoda č. 16/2016/§54-ŠnZ
0,00 € Obec Súľov-Hradná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
December
2015
Zmluva č. 1001/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1001/2015
50 000,00 € Obec Súľov – Hradná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1 2 »