Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Apríl
2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000118 za rok 2018
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000118 za rok 2018
18 227,63 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
26.
Apríl
2019
Dohoda o splátkovom kalendári č. 16/2019/FN
84/2019/Z
6 655,44 € Fakultná nemocnica Nitra MUDr. David Cehlár
26.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci č. 11/2019/FN
83/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MVDr. Mikuláš Zakucia
29.
Marec
2019
Dohoda č. 19/16/060/46 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2019
145/2019
9 977,70 € Fakultná nemocnica Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
21.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci č. 6/2019/FN
54/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Proximity Dental Clinic s.r.o.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 7
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 6
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
Marec
2019
Zmluva o krátkodobom nájme č. 7/2019/FN
44/2019/FN
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
7.
Marec
2019
Zmluva s spolupráci č. 9/2019/FN
43/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra STUDIO IQ s.r.o.
13.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP/024-Z-302021S789-8/2019
17 121 976,28 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva SR
31.
Január
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 5
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
31.
Január
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 4
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
26.
Január
2019
Zmluva o krátkodobom nájme č. 12019/FN
10/2019/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVILCO, ILCO klub Nitra
17.
Január
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 3
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
9.
Január
2019
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizácii
C 78/2018
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
8.
Január
2019
Dohoda o splátkovom kalendári č. 40/2018/FN
3/2019/Z
12 558,11 € Fakultná nemocnica Nitra Spoločnosť Zlatý vek, o.z.
5.
December
2018
Zmluva o krátkodobom nájme č. 39/2018/FN
200/2018/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
22.
November
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 1
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
November
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118 Dodatok č. 2
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
18.
Október
2018
Zmluva reklamnej a propagačnej činnosti č. 235/2018
168/2018/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »