Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Apríl
2018
Dohoda o splátkovom kalendári č. 10/2018/FN
57/2018/Z
1 597,71 € Fakultná nemocnica Nitra Mgr. Karin Nagyová
25.
Apríl
2018
Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok
50/2018/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4.
Apríl
2018
Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok k zmluve č. 62NFAS000411 za rok 2017
Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok k zmluve č. 62NFAS000411 za rok 2017
389 428,24 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
26.
Marec
2018
Zmluva o krátkodobom nájme č. 8/2018/FN
38/2018/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
23.
Marec
2018
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizácii
C 23/2018
371,00 € Fakultná nemocnica Nitra Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
19.
Marec
2018
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
27/2018/Z
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra AstraZeneca AB organizačná zložka
12.
Marec
2018
Zmluva o krátkodobom nájme č. 7/2018/FN
31/2018/Z
7,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenský Červený kríž, Územný spolok Nitra
1.
Marec
2018
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
53-2018
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
1.
Marec
2018
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
23/2018/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
16.
Február
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000118
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Február
2018
Zmluva č. 62NFAS000118 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
20/2018/Z
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7.
Február
2018
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizácii
C 13/2018
409,00 € Fakultná nemocnica Nitra Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
12.
Január
2018
Rámcová dohoda o dodaní služby
4/2018/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra "BORINKA", Zariadenie zdravotníckych služieb Nitra
9.
Január
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 25/2017/Z
3/2018/Z
Doplnená
6 900,00 € Fakultná nemocnica Nitra KARDIOCENTRUM NITRA, s.r.o.
29.
December
2017
Zmluva o krátkodobom nájme č. 28/2017/FN
195/2017/Z
96,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVILCO, ILCO klub Nitra
13.
December
2017
Zmluva o krátkodobom nájme č. 27/2017/FN
190/2017/Z
35,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ondrej Balko
8.
December
2017
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizácii
C 62/2017
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
3.
December
2017
Zmluva o krátkodobom nájme č. 26/2017/FN
182/2017/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
8.
November
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 43
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »