Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Máj
2017
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000411 za rok 2016
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 62NFAS000411 za rok 2016
214 937,24 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
20.
Apríl
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci
62/2017/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Národná transplantačná organizácia
12.
Apríl
2017
Dohoda o náhrade škody č. 12/2017/FN
58/2017/Z
883,00 € Fakultná nemocnica Nitra Margita Ďurická
12.
Apríl
2017
Zmluva o nájme č. 5/2017/FN
59/2017/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Viera Kuchtová
11.
Apríl
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci
30-2016
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Národná transplantačná organizácia
3.
Apríl
2017
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 91/06
D013/2017
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Národná transfúzna služba SR
30.
Marec
2017
Zmluva o krátkodobom nájme č. 11/2017/FN
55/2017/Z
7,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenský Červený kríž, Územný spolok Nitra
30.
Marec
2017
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
50/2017/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
28.
Marec
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 38
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24.
Marec
2017
Zmluva o nájme č. 1/2017/FN
46/2017/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Renáta Porubská - KOZMETICKÝ SALÓN
24.
Marec
2017
Zmluva o krátkodobom nájme č. 8/2017/FN
8/2017/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
20.
Marec
2017
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
65-2017
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
11.
Február
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 36
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11.
Február
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 37
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
6.
Február
2017
Dohoda vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností
24/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2.
Február
2017
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivity
13/17
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica Trenčín
22.
December
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 26/2016/FN
213/2016/Z
96,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVILCO, ILCO klub Nitra
21.
December
2016
Zmluva o nájme č. 25/2016/FN
212/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Spoločnosť Zlatý vek, o.z.
5.
December
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 22/2016/FN
202/2016/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
2.
December
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 35
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »