Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Marec
2017
Zmluva o krátkodobom nájme č. 8/2017/FN
8/2017/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
20.
Marec
2017
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
65-2017
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
11.
Február
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 36
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11.
Február
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 37
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
6.
Február
2017
Dohoda vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností
24/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2.
Február
2017
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivity
13/17
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica Trenčín
22.
December
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 26/2016/FN
213/2016/Z
96,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVILCO, ILCO klub Nitra
21.
December
2016
Zmluva o nájme č. 25/2016/FN
212/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Spoločnosť Zlatý vek, o.z.
5.
December
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 22/2016/FN
202/2016/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
2.
December
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 35
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
9.
November
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 19/2016/FN
193/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra KARDIOCENTRUM NITRA, s.r.o.
31.
Október
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 20/2016/FN
187/2016/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
20.
Október
2016
Zmluva o nájme č. 18/2016/FN
184/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra ČaSS, spol. s r.o.
27.
September
2016
Zmluva o nájme č. 17/2016/FN
168/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Stredná zdravotnícka škola
22.
September
2016
Zmluva o odbornej pomoci č. 82/2016
Z-JLF-2016-184
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Komenského v Bratislave - JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK V MARTINE
14.
September
2016
Dohoda o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
163/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8.
September
2016
Zmluva o nájme č. 16/2016/FN
161/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
8.
September
2016
Zmluva o nájme č. 15/2016/Z
160/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Spoločnosť Zlatý vek, o.z.
8.
September
2016
Zmluvy o nájme č. 14/2016/FN
162/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »