Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Október
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 20/2016/FN
187/2016/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
20.
Október
2016
Zmluva o nájme č. 18/2016/FN
184/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra ČaSS, spol. s r.o.
27.
September
2016
Zmluva o nájme č. 17/2016/FN
168/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Stredná zdravotnícka škola
22.
September
2016
Zmluva o odbornej pomoci č. 82/2016
Z-JLF-2016-184
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Komenského v Bratislave - JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK V MARTINE
14.
September
2016
Dohoda o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
163/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8.
September
2016
Zmluva o nájme č. 16/2016/FN
161/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
8.
September
2016
Zmluva o nájme č. 15/2016/Z
160/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Spoločnosť Zlatý vek, o.z.
8.
September
2016
Zmluvy o nájme č. 14/2016/FN
162/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
18.
August
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 34
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Júl
2016
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok
174-2016
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
7.
Júl
2016
Dodatok č. 1 k zmluve č. 29/2015/FN o nájme hnuteľných vecí zo dňa 25.05.2015
60/1/2015
0,00 € Slovenská republika - v správe Fakultná nemocnica Nitra Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
14.
Jún
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 13/2016/FN
111/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
20.
Máj
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 33
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
9.
Máj
2016
Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní k Zmluve č. 62NFAS000411 za rok 2015
269 342,19 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
20.
Apríl
2016
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu MZ SR
68/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
19.
Apríl
2016
Zmluva o spolupráci č. 9/2016/FN
67/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MVDr. Ľubomír Pavlík
15.
Apríl
2016
Zmluva o spolupráci č. 10/2016/FN
65/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MUDr. Ľubica Slováčiková, s.r.o.
4.
Apríl
2016
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
120-2016
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
1.
Marec
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 6/2016/FN
34/2016/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »