Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
August
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 34
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Júl
2016
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok
174-2016
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
7.
Júl
2016
Dodatok č. 1 k zmluve č. 29/2015/FN o nájme hnuteľných vecí zo dňa 25.05.2015
60/1/2015
0,00 € Slovenská republika - v správe Fakultná nemocnica Nitra Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
14.
Jún
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 13/2016/FN
111/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
20.
Máj
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 33
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
9.
Máj
2016
Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní k Zmluve č. 62NFAS000411 za rok 2015
269 342,19 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
20.
Apríl
2016
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu MZ SR
68/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
19.
Apríl
2016
Zmluva o spolupráci č. 9/2016/FN
67/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MVDr. Ľubomír Pavlík
15.
Apríl
2016
Zmluva o spolupráci č. 10/2016/FN
65/2016/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MUDr. Ľubica Slováčiková, s.r.o.
4.
Apríl
2016
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
120-2016
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
1.
Marec
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 6/2016/FN
34/2016/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
25.
Február
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 32
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24.
Február
2016
Dohoda o náhrade škody č. 4/2016/FN
29/2016/Z
943,80 € Fakultná nemocnica Nitra Margita Ďurická
23.
Február
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 5/2016/FN
28/2016/Z
7,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenský Červený kríž, Územný spolok Nitra
29.
Január
2016
Zmluva č. 1/2016 o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivity
12/16
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica Trenčín
27.
Január
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 31
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Január
2016
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
34-2016
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
12.
Január
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 49/2015/FN
2/2016/Z
120,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVILCO, ILCO klub Nitra
31.
December
2015
Zmluva o spolupráci č. 45/2015/FN
260/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra VET Centrum, s.r.o.
8.
December
2015
Dohoda o náhrade škody
245/2015/Z
2 726,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ing. Peter Vanek
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »