Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Február
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 32
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24.
Február
2016
Dohoda o náhrade škody č. 4/2016/FN
29/2016/Z
943,80 € Fakultná nemocnica Nitra Margita Ďurická
23.
Február
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 5/2016/FN
28/2016/Z
7,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenský Červený kríž, Územný spolok Nitra
29.
Január
2016
Zmluva č. 1/2016 o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivity
12/16
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica Trenčín
27.
Január
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 31
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Január
2016
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
34-2016
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
12.
Január
2016
Zmluva o krátkodobom nájme č. 49/2015/FN
2/2016/Z
120,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVILCO, ILCO klub Nitra
31.
December
2015
Zmluva o spolupráci č. 45/2015/FN
260/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra VET Centrum, s.r.o.
8.
December
2015
Dohoda o náhrade škody
245/2015/Z
2 726,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ing. Peter Vanek
7.
December
2015
Zmluva o krátkodobom nájme č. 46/2015/FN
244/2015/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
26.
November
2015
Dodatok č. 1 ku Zmluve o spolupráci č. 28/2010/FN
49/2015/Do
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Avelane, s.r.o.
26.
November
2015
Zmluva o nájme č.44/2015/FN
230/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská lekárska komora, Regionálna lekárska komora Nitra
26.
November
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 30
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
26.
November
2015
Zmluva č. OU-NR-OKR-2015/042022-8
233/2015/D
38 807,89 € Fakultná nemocnica Nitra SR, MV SR, Okresný úrad Nitra
12.
November
2015
Dodatok č. 2 ku Zmluve o spolupráci č. 26/2010/FN, v znení jej Dodatku č. 1 a č.2
46/2015/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Imunoalergológia Dzurilla s.r.o.
4.
November
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 23
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
2.
November
2015
Zmluva o krátkodobom nájme č. 43/2015/FN
218/2015/Z
84,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská lekárska komora, Regionálna lekárska komora Nitra
13.
Október
2015
Zmluva o nájme č. 41/2015/FN
195/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
1.
Október
2015
Dohoda o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
185/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30.
September
2015
Zmluva o krátkodobom nájme č. 42/2015/FN
186/2015/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »