Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
December
2015
Zmluva o krátkodobom nájme č. 46/2015/FN
244/2015/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
26.
November
2015
Dodatok č. 1 ku Zmluve o spolupráci č. 28/2010/FN
49/2015/Do
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Avelane, s.r.o.
26.
November
2015
Zmluva o nájme č.44/2015/FN
230/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská lekárska komora, Regionálna lekárska komora Nitra
26.
November
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 30
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
26.
November
2015
Zmluva č. OU-NR-OKR-2015/042022-8
233/2015/D
38 807,89 € Fakultná nemocnica Nitra SR, MV SR, Okresný úrad Nitra
12.
November
2015
Dodatok č. 2 ku Zmluve o spolupráci č. 26/2010/FN, v znení jej Dodatku č. 1 a č.2
46/2015/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Imunoalergológia Dzurilla s.r.o.
4.
November
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 23
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
2.
November
2015
Zmluva o krátkodobom nájme č. 43/2015/FN
218/2015/Z
84,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská lekárska komora, Regionálna lekárska komora Nitra
13.
Október
2015
Zmluva o nájme č. 41/2015/FN
195/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
1.
Október
2015
Dohoda o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
185/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30.
September
2015
Zmluva o krátkodobom nájme č. 42/2015/FN
186/2015/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
30.
September
2015
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Operačného programu vzdelávanie medzi prijímateľom a zamestnávateľom
189/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MUDr. Jana Bábiková
30.
September
2015
Zmluva č. 11/2015 o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivity
213/15
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica Trenčín
30.
September
2015
ZMLUVA č. 11/2015 o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
187/2015/Z
154,00 € Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica Trenčín
28.
August
2015
Zmluva o nájme č. 40/2015/FN
169/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Stredná zdravotnícka škola
27.
August
2015
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
166/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Damipharm s.r.o.
15.
August
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 29
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
7.
August
2015
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. 25/2010/FN
30/2015/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra KOCKA s.r.o.
29.
Jún
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2015/FN
63/2015
0,00 € Slovenská republika - v správe Fakultná nemocnica Nitra Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
23.
Jún
2015
Zmluva o nájme č. 12/2015/FN
113/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Soňa Korčeková - ASO VENDING
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »