Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2015
Zmluva o krátkodobom nájme č. 42/2015/FN
186/2015/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
30.
September
2015
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Operačného programu vzdelávanie medzi prijímateľom a zamestnávateľom
189/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MUDr. Jana Bábiková
30.
September
2015
Zmluva č. 11/2015 o výkone odbornej zdravotníckej praxe- školiacej aktivity
213/15
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica Trenčín
30.
September
2015
ZMLUVA č. 11/2015 o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
187/2015/Z
154,00 € Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica Trenčín
28.
August
2015
Zmluva o nájme č. 40/2015/FN
169/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Stredná zdravotnícka škola
27.
August
2015
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
166/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Damipharm s.r.o.
15.
August
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 29
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
7.
August
2015
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. 25/2010/FN
30/2015/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra KOCKA s.r.o.
29.
Jún
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2015/FN
63/2015
0,00 € Slovenská republika - v správe Fakultná nemocnica Nitra Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
23.
Jún
2015
Zmluva o nájme č. 12/2015/FN
113/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Soňa Korčeková - ASO VENDING
19.
Jún
2015
Zmluva o nájme č. 30/2015/FN
110/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
19.
Jún
2015
Zmluva o nájme č. 33/2015/FN
109/2015/Z
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ildikó Plvanová
19.
Jún
2015
Zmluva č. 29/2015/FN o nájme hnuteľných vecí
60/2015
Doplnená
2 425,80 € Slovenská republika - v správe Fakultná nemocnica Nitra Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
16.
Jún
2015
Zmluva o krátkodobom nájme č. 38/2015/FN
99/2015/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV, REGIONÁLNA KOMORA V NITRE
10.
Jún
2015
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 22/OMRaPZ/2015
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 22/OMRaPZ/2015
439,41 € Fakultná nemocnica Nitra Správa štátnych hmotných rezerv SR
2.
Jún
2015
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Operačného programu vzdelávanie medzi prijímateľom a zamestnávateľom
89/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MUDr. Katarína Bielichová
26.
Máj
2015
Zmluva č. 29/2015/FN o nájme hnuteľných vecí
86/2015/Z
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
18.
Máj
2015
Dohoda o splátkovom kalendári č. 36/2015/FN
79/2015/Z
1 754,56 € Fakultná nemocnica Nitra Marek Gajarský
15.
Máj
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 28
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11.
Máj
2015
Zmluva o krátkodobom nájme č. 32/2015/FN
76/2015/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra COOP Jednota Nitra, SD
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »