Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
November
2019
Z M L U V A č. 140400 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140400 08U02
175 600,00 € Environmentálny fond Obec Svidnička
27.
November
2019
Z M L U V A č. 143008 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143008
499 586,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
27.
November
2019
Z M L U V A č. 143134 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143134
2 499 755,00 € Environmentálny fond Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
November
2019
Z M L U V A č. 134582 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134582 08U06
23 750,00 € Environmentálny fond DUEL - PRESS, s.r.o.
27.
November
2019
Z M L U V A č. 135013 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135013 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Malý Slavkov
27.
November
2019
Z M L U V A č. 136299 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
136299 08U02
167 825,00 € Environmentálny fond Obec Hozelec
27.
November
2019
Z M L U V A č. 140801 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140801 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Necpaly
26.
November
2019
Z M L U V A č. 140328 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140328 08U02
141 440,00 € Environmentálny fond Obec Čiližská Radvaň
26.
November
2019
Z M L U V A č. 140830 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140830 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Mesto Brezová pod Bradlom
26.
November
2019
Z M L U V A č. 140409 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140409 08U02
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Tomášovce
25.
November
2019
Z M L U V A č. 140570 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140570 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
25.
November
2019
Z M L U V A č. 140756 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140756 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Mesto Sládkovičovo
25.
November
2019
Z M L U V A č. 134341 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134341 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Vrbová nad Váhom
25.
November
2019
Z M L U V A č. 140204 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140204 08U02
117 942,00 € Environmentálny fond Obec Horné Orešany
25.
November
2019
Z M L U V A č. 140197 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140197 08U02
75 407,00 € Environmentálny fond Obec Zeleneč
25.
November
2019
Z M L U V A č. 134960 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134960 08U06
130 000,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
25.
November
2019
Z M L U V A č. 140311 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140311 08U02
117 700,00 € Environmentálny fond Obec Včelince
25.
November
2019
Z M L U V A č. 140416 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140416 08U02
87 411,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Ozorovce
25.
November
2019
Z M L U V A č. 140709 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140709 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Kosihy
25.
November
2019
Z M L U V A č. 140298 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140298 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Mesto Nové Zámky
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »