Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140394 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140394 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Baďan
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140851 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140851 08U02
191 000,00 € Environmentálny fond Obec Kochanovce
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140091 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140091 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Dobrohošť
9.
Október
2019
Z M L U V A č. 140485 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140485 08U02
130 000,00 € Environmentálny fond Obec Janíky
9.
Október
2019
Z M L U V A č. 140430 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140430 08U02
30 000,00 € Environmentálny fond Obec Mokrá Lúka
4.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2014/1200/2827 zo dňa 4.3.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.11.2017
2019/1060/4159
0,00 € Environmentálny fond VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 134650 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134650 08U06
80 000,00 € Environmentálny fond Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140179 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140179 08U02
66 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižné Ladičkovce
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140261 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140261 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Habovka
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140440 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140440 08U02
148 160,00 € Environmentálny fond Obec Richvald
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140446 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140446 08U02
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Kráľová pri Senci
2.
Október
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-32/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-32/2019-Če
1 600,00 € Environmentálny fond Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 134989 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134989 08U06
48 000,00 € Environmentálny fond Kreotech
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140362 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140362 08U02
10 000,00 € Environmentálny fond Mesto Malacky
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140624 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140624 08U02
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Neverice
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140315 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140315 08U02
26 450,00 € Environmentálny fond Obec Tachty
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140305 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140305 08U02
110 000,00 € Environmentálny fond Obec Majerovce
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140152 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140152 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Mesto Stará Ľubovňa
2.
Október
2019
Z M L U V A č. 140382 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140382 08U02
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Stebník
1.
Október
2019
Z M L U V A č. 140435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140435 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Jakubany