Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
November
2019
Z M L U V A č. 140188 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140188 08U02
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Sokolce
8.
November
2019
Z M L U V A č. 134107 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134107 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Potônske Lúky
8.
November
2019
Z M L U V A č. 140553 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140553 08U02
45 000,00 € Environmentálny fond Obec Gemerská Hôrka
8.
November
2019
Z M L U V A č. 140720 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140720 08U02
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Dolná Poruba
8.
November
2019
Z M L U V A č. 140519 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140519 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Základná škola Spišské Vlachy, Komenského 6
8.
November
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-33/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-33/2019-Če
700,00 € Environmentálny fond MESIT s.r.o.
8.
November
2019
Z M L U V A č. 140170 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140170 08U02
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Žipov
8.
November
2019
Z M L U V A č. 140736 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140736 08U02
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Dolná Streda
6.
November
2019
Z M L U V A č. 140620 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140620 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Chrámec
6.
November
2019
Z M L U V A č. 140214 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140214 08U02
Doplnená
67 032,00 € Environmentálny fond Obec Horovce
6.
November
2019
Z M L U V A č. 140737 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140737 08U02
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Chtelnica
6.
November
2019
Z M L U V A č. 140610 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140610 08U02
190 000,00 € Environmentálny fond SOŠ Handlová
6.
November
2019
Z M L U V A č. 140498 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140498 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Dúbrava
6.
November
2019
Z M L U V A č. 140639 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140639 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Hrubý Šúr
6.
November
2019
Z M L U V A č. 140766 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140766 08U02
Doplnená
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Ľubochňa
6.
November
2019
Z M L U V A č. 140434 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140434 08U02
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Cetín
5.
November
2019
Z M L U V A č. 140843 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140843 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Meliata
5.
November
2019
Z M L U V A č. 134961 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134961 08U06
58 000,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
5.
November
2019
Z M L U V A č. 140635 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140635 08U02
140 000,00 € Environmentálny fond Mesto Fiľakovo
5.
November
2019
Z M L U V A č. 140659 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140659 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Kostolná Ves