Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
August
2020
Z M L U V A č. 146694 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146694 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyšný Žipov
25.
August
2020
Z M L U V A č. 146773 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146773 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Harichovce
21.
August
2020
Z M L U V A č. 145369 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 145369 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Krakovany
21.
August
2020
Z M L U V A č. 144612 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 144612 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Cejkov
21.
August
2020
Z M L U V A č. 145567 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 145567 08U02
85 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľká Paka
21.
August
2020
Z M L U V A č. 146347 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 146347 08U02
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Igram
20.
August
2020
Z M L U V A č. 146337 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 146337 08U02
98 670,00 € Environmentálny fond Obec Balog nad Ipľom
20.
August
2020
Z M L U V A č. 146467 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 146467 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľká Paka
20.
August
2020
Z M L U V A č. 146893 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 146893 08U02
67 986,00 € Environmentálny fond Obec Ivanice
20.
August
2020
Z M L U V A č. 146545 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 146545 08U02
79 432,00 € Environmentálny fond Obec Šávoľ
20.
August
2020
Z M L U V A č. 144659 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 144659 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Záhradné
20.
August
2020
Z M L U V A č. 144867 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 144867 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Váhovce
20.
August
2020
Z M L U V A č. 145554 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 145554 08U01
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Košolná
11.
August
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 10/44/2020
S 10/44/2020
18 000,00 € Environmentálny fond Služby obce Ľubica s r.o.
11.
August
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 07/13/2020
S 07/13/2020
3 000,00 € Environmentálny fond SLOV - ITAL spol. s r.o.
10.
August
2020
Zmluva o zriadení záložného práva č. 1223/15/30/Z5
Zmluva o zriadení záložného práva č. 1223/15/30/Z5
0,00 € Environmentálny fond FÚRA SLOVENSKO a.s.
29.
Júl
2020
DOHODA O ZRUŠENÍ DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
DOHODA O ZRUŠENÍ DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI_AP
0,00 € Environmentálny fond Ing. Anton Pospíšek
20.
Júl
2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti ZM
Dohoda o hmotnej zodpovednosti ZM
0,00 € Environmentálny fond Ing. Zuzana Minarovičová
20.
Júl
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1258/16/10 zo dňa 07. 03. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1258/16/10 zo dňa 07. 03. 2016
0,00 € Environmentálny fond Štefan Németh - NEOF
20.
Júl
2020
DOHODA O ZRUŠENÍ DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI_GS
DOHODA O ZRUŠENÍ DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI_GS
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Gabriela Szabóová