Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 134908 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134908 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Horná Potôň
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 140586 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140586 08U02
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Jablonov nad Turňou
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 140652 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140652 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Breznička
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 139894 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
139894 08U02
175 000,00 € Environmentálny fond Obec Dolný Štál
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 140694 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140694 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 140783 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140783 08U02
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Bruty
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 140758 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140758 08U02
10 000,00 € Environmentálny fond Mesto Spišská Nová Ves
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 135025 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135025 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Jakubovany
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 140432 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140432 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižná Olšava
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 140377 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140377 08U02
145 000,00 € Environmentálny fond Obec Kajal
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 140122 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140122 08U02
65 000,00 € Environmentálny fond Obec Rad
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 140472 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140472 08U02
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižný Hrabovec
30.
Október
2019
Z M L U V A č. 136264 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
136264 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Kunova Teplica
28.
Október
2019
Z M L U V A č. 140821 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140821 08U02
Doplnená
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Horné Obdokovce
28.
Október
2019
Z M L U V A č. 140176 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140176 08U02
65 000,00 € Environmentálny fond Obec Klokočov
28.
Október
2019
Z M L U V A č. 140714 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140714 08U02
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Chvojnica
28.
Október
2019
Z M L U V A č. 140861 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140861 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Čaka
28.
Október
2019
Z M L U V A č. 140857 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140857 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Skalité
25.
Október
2019
Z M L U V A č. 140285 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140285 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Kráľovičove Kračany
25.
Október
2019
Z M L U V A č. 140130 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140130 08U02
Doplnená
170 000,00 € Environmentálny fond Mestská časť Bratislava - Ružinov