Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134947 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134947 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Bojná
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134714 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134714 08U01
93 400,00 € Environmentálny fond Obec Pavlovce
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134590 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134590 08U01
155 000,00 € Environmentálny fond Obec Brusnica
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134699 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134699 08U02
Doplnená
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Nána
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134796 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134796 08U03
75 000,00 € Environmentálny fond Obec Trstená na Ostrove
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134899 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134899 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyškovce nad Ipľom
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134894 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134894 08U03
52 940,00 € Environmentálny fond Obec Janíky
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134397 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134397 08U06
18 900,00 € Environmentálny fond Výskumný ústav vodného hospodárstva
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134822 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134822 08U0
55 000,00 € Environmentálny fond Obec Malá nad Hronom
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134735 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134735 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Ďurkov
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134835 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134835 08U03
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Chvojnica
9.
August
2019
Z M L U V A č. 135023 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135023 08U02
35 000,00 € Environmentálny fond Obec Komárovce
9.
August
2019
Z M L U V A č. 135074 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135074 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Tušice
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134434 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134434 08U03
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Biel
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134855 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134855 08U01
30 000,00 € Environmentálny fond Obec Domaniža
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134614 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134614 08U01
190 000,00 € Environmentálny fond Obec Petrovce nad Laborcom
7.
August
2019
Z M L U V A č. 134846 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134846 08U03
20 000,00 € Environmentálny fond Obec Dolné Srnie
7.
August
2019
Z M L U V A č. 134886 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134886 08U03
20 000,00 € Environmentálny fond Obec Silická Jablonica
7.
August
2019
Z M L U V A č. 135163 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135163 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Varín
7.
August
2019
Z M L U V A č. 134995 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134995 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Mokrance