Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
December
2019
Z M L U V A č. 01/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
Z M L U V A č. 01/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
58 245,37 € Environmentálny fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1346/16/10 zo dňa 13. 09. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1346/16/10 zo dňa 13. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond ŽOS-EKO, s. r. o.
17.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1195/14/30 zo dňa 02. 06. 2014
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1195/14/30 zo dňa 02. 06. 2014
0,00 € Environmentálny fond Obec Šarovce
17.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1264/16/01 zo dňa 05. 04. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1264/16/01 zo dňa 05. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond ŽOS-EKO, s. r. o.
17.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1366/16/30 zo dňa 13. 09. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1366/16/30 zo dňa 13. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Dolné Vestenice
17.
December
2019
Z M L U V A č. 140456 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
140456 08U02
560 109,86 € Environmentálny fond Mondi SCP, a.s.
17.
December
2019
D O D A T O K č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 932/07/10 zo dňa 12. 12. 2007
D O D A T O K č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 932/07/10 zo dňa 12. 12. 2007
0,00 € Environmentálny fond Anna Gajdošová - PROTAN
17.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1343/16/08 zo dňa 31. 08. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1343/16/08 zo dňa 31. 08. 2016
0,00 € Environmentálny fond FECUPRAL, spol. s r.o.
17.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1273/16/02 zo dňa 14. 04. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1273/16/02 zo dňa 14. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond ECOFIL, spol. s r.o.
17.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1174/13/10 zo dňa 31. 01. 2014
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1174/13/10 zo dňa 31. 01. 2014
0,00 € Environmentálny fond ŽOS-EKO, s. r. o.
16.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1322/16/30 zo dňa 01. 08. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1322/16/30 zo dňa 01. 08. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Trnavá Hora
16.
December
2019
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1336/16/30 zo dňa 19. 09. 2016
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1336/16/30 zo dňa 19. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond FÚRA s. r. o.
16.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1325/16/03 zo dňa 08. 07. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1325/16/03 zo dňa 08. 07. 2016
0,00 € Environmentálny fond Technické služby, s.r.o.
16.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1369/16/30 zo dňa 13. 09. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1369/16/30 zo dňa 13. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Nitrianske Pravno
16.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1255/16/30 zo dňa 23. 02. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1255/16/30 zo dňa 23. 02. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Lednické Rovne
16.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1311/16/30 zo dňa 23. 06. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1311/16/30 zo dňa 23. 06. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Ľubica
16.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1230/15/30 zo dňa 09. 07. 2015
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1230/15/30 zo dňa 09. 07. 2015
0,00 € Environmentálny fond Obec Bošáca
16.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1315/16/30 zo dňa 06. 07. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1315/16/30 zo dňa 06. 07. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Udiča
16.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1194/14/30 zo dňa 16. 04. 2014
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1194/14/30 zo dňa 16. 04. 2014
0,00 € Environmentálny fond Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve
13.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1292/16/30 zo dňa 21. 04. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1292/16/30 zo dňa 21. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Zuberec
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »