Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Január
2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 134623 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 134623 08U03
0,00 € Environmentálny fond Obec Slatina
7.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na rok 2019
1754/2019-PR
58 245,37 € Environmentálny fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1189/14/10 zo dňa 09. 04. 2014
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1189/14/10 zo dňa 09. 04. 2014
0,00 € Environmentálny fond CARS IQ, spol. s r. o.
20.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1123/12/10 zo dňa 12. 06. 2012
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1123/12/10 zo dňa 12. 06. 2012
0,00 € Environmentálny fond ŽOS-EKO, s. r. o.
20.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1209/14/30 zo dňa 10. 12. 2014
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1209/14/30 zo dňa 10. 12. 2014
0,00 € Environmentálny fond Mesto Krásno nad Kysucou
20.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1298/16/10 zo dňa 03. 06. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1298/16/10 zo dňa 03. 06. 2016
0,00 € Environmentálny fond CARS IQ, spol. s r. o.
20.
December
2019
Z M L U V A č. 146085 08U01 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
146085 08U01
3 733,00 € Environmentálny fond Obec Brezolupy
20.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1289/16/10 zo dňa 18. 04. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1289/16/10 zo dňa 18. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond ALUEX, s. r. o.
20.
December
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-42/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-42/2019-Če
500,00 € Environmentálny fond Ladislav Rajtuk
20.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1175/13/10 zo dňa 23. 01. 2014
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1175/13/10 zo dňa 23. 01. 2014
0,00 € Environmentálny fond Fe-MARKT, spol. s r.o.
19.
December
2019
Zmluva č.146119 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
263/2019
18 164,16 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
19.
December
2019
Z M L U V A č. 143468 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143468 08U01
Doplnená
6 500 000,00 € Environmentálny fond Obec Nový Život
19.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1225/15/30 zo dňa 19.05.2015
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1225/15/30 zo dňa 19.05.2015
0,00 € Environmentálny fond Obec Turany
19.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1248/15/30 zo dňa 30. 12. 2015
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1248/15/30 zo dňa 30. 12. 2015
0,00 € Environmentálny fond Mesto Partizánske
19.
December
2019
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1218/15/30 zo dňa 03. 04. 2015
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1218/15/30 zo dňa 03. 04. 2015
0,00 € Environmentálny fond Obec Chocholná - Velčice
19.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1212/14/30 zo dňa 18. 12. 2014
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1212/14/30 zo dňa 18. 12. 2014
0,00 € Environmentálny fond Mesto Trenčianske Teplice
19.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1334/16/30 zo dňa 07. 10. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1334/16/30 zo dňa 07. 10. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Heľpa
19.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1279/16/30 zo dňa 26. 04. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1279/16/30 zo dňa 26. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond Mesto Štúrovo
19.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1259/16/30 zo dňa 14. 04. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1259/16/30 zo dňa 14. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond Technické služby Mesta Svit
19.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1211/14/30 zo dňa 16. 12. 2014
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1211/14/30 zo dňa 16. 12. 2014
0,00 € Environmentálny fond Mesto Stará Ľubovňa
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »