Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
December
2019
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1196/14/30 zo dňa 23. 06. 2014
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1196/14/30 zo dňa 23. 06. 2014
0,00 € Environmentálny fond Mesto Hurbanovo
19.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1313/16/30 zo dňa 22. 06. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1313/16/30 zo dňa 22. 06. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Liptovské Revúce
19.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1368/16/30 zo dňa 19. 09. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1368/16/30 zo dňa 19. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Šumiac
19.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1078/10/10 zo dňa 22. 09. 2010
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1078/10/10 zo dňa 22. 09. 2010
0,00 € Environmentálny fond AUTO – AZ s. r. o.
19.
December
2019
Zmluva č.144224 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
262/2019
389,36 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
19.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1199/14/30 zo dňa 13. 06. 2014
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1199/14/30 zo dňa 13. 06. 2014
0,00 € Environmentálny fond Mesto Ilava
19.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1290/16/10 zo dňa 11.04.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1290/16/10 zo dňa 11.04.2016
0,00 € Environmentálny fond EAST-WEST SK, s.r.o.
19.
December
2019
Z M L U V A č. 143376 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143376 08U01
5 941 000,00 € Environmentálny fond Mesto Senec
19.
December
2019
Z M L U V A č. 143502 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143502 08U01
2 832 000,00 € Environmentálny fond Obec Padáň
18.
December
2019
Z M L U V A č. 143472 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143472 08U01
Doplnená
10 771 000,00 € Environmentálny fond Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
18.
December
2019
Z M L U V A č. 143467 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143467 08U01
3 456 000,00 € Environmentálny fond Obec Malé Dvorníky
18.
December
2019
Z M L U V A č. 144414 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
144414 08U05
1 100,00 € Environmentálny fond Obec Kameničná
18.
December
2019
Z M L U V A č. 146119 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146119 08U01
18 164,16 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
18.
December
2019
Z M L U V A č. 144235 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
144235 08U05
5 264,00 € Environmentálny fond Mesto Komárno
18.
December
2019
Z M L U V A č. 146023 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
146023 08U05
1 800,00 € Environmentálny fond Obec Váhovce
18.
December
2019
Z M L U V A č. 01/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
Z M L U V A č. 01/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
58 245,37 € Environmentálny fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1346/16/10 zo dňa 13. 09. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1346/16/10 zo dňa 13. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond ŽOS-EKO, s. r. o.
17.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1195/14/30 zo dňa 02. 06. 2014
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1195/14/30 zo dňa 02. 06. 2014
0,00 € Environmentálny fond Obec Šarovce
17.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1264/16/01 zo dňa 05. 04. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1264/16/01 zo dňa 05. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond ŽOS-EKO, s. r. o.
17.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1366/16/30 zo dňa 13. 09. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1366/16/30 zo dňa 13. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Dolné Vestenice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »