Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
September
2019
Z M L U V A č. 134190 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134190 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Michaľany
10.
September
2019
Z M L U V A č. 134727 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134727 08U03
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Košecké Podhradie
10.
September
2019
Z M L U V A č. 134505 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134505 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Krajná Bystrá
10.
September
2019
Z M L U V A č. 140333 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140333 08U02
55 000,00 € Environmentálny fond Obec Vojany
5.
September
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení záložného práva č. 1309/16/30-Z1 a Zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení záložného práva č. 1309/16/30-Z1 a Zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Environmentálny fond KOSIT a.s.
5.
September
2019
Z M L U V A č. 134800 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134800 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Mesto Banská Štiavnica
5.
September
2019
Z M L U V A č. 134629 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134629 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Beniakovce
5.
September
2019
Z M L U V A č. 134902 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134902 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Brehy
5.
September
2019
Z M L U V A č. 140088 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140088 08U02
83 200,00 € Environmentálny fond Obec Vieska
4.
September
2019
Z M L U V A č. 134283 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134283 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Reľov
4.
September
2019
Z M L U V A č. 135144 08U03 o posZ M L U V A č. 135144 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciekytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135144 08U03
130 000,00 € Environmentálny fond Obec Krakovany
4.
September
2019
Z M L U V A č. 134214 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134214 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Borša
4.
September
2019
Z M L U V A č. 134318 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134318 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Lišov
4.
September
2019
Z M L U V A č. 134789 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134789 08U01
130 000,00 € Environmentálny fond Obec Dukovce
4.
September
2019
Z M L U V A č. 140225 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140225 08U02
120 900,00 € Environmentálny fond Obec Železník
4.
September
2019
Z M L U V A č. 134857 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134857 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Špačince
4.
September
2019
Z M L U V A č. 140611 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140611 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Pusté Úľany
2.
September
2019
Z M L U V A č. 134840 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134840 08U03
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Spišské Tomášovce
2.
September
2019
Z M L U V A č. 134100 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134100 08U03
30 000,00 € Environmentálny fond Obec Senné
2.
September
2019
Z M L U V A č. 135057 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135057 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Perín – Chym
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »