Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
December
2019
Z M L U V A č. 140852 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
140852 08U02
112 089,01 € Environmentálny fond Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
10.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1335/16/30 zo dňa 09. 09. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1335/16/30 zo dňa 09. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Svinná
10.
December
2019
ZMLUVA č. 135164 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
SAŽP ORP/2019/219
100 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
10.
December
2019
Z M L U V A č. 140966 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
140966 08U02
578 349,30 € Environmentálny fond OFZ, a.s.
9.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1339/16/30 zo dňa 07. 09. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1339/16/30 zo dňa 07. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Turie
9.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1250/15/05 zo dňa 30. 11. 2015
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1250/15/05 zo dňa 30. 11. 2015
0,00 € Environmentálny fond ARGUSS, s.r.o.
9.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1340/16/30 zo dňa 12. 09. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1340/16/30 zo dňa 12. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Jasenica
6.
December
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-38/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-38/2019-Če
400,00 € Environmentálny fond Imre Borsi
6.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1284/16/11 zo dňa 13. 04. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1284/16/11 zo dňa 13. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond TAVAL, s.r.o.
6.
December
2019
Z M L U V A č. 143946 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
143946 08U05
1 200,00 € Environmentálny fond Obec Tešedíkovo
6.
December
2019
ZMLUVA č. 143684 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
143684 08U05
2 430,00 € Environmentálny fond Obec Marcelová
5.
December
2019
Z M L U V A č. 143826 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
143826 08U05
700,00 € Environmentálny fond Obec Trnovec nad Váhom
5.
December
2019
Z M L U V A č. 143136 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
143136 08U05
3 240,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Kosihy
5.
December
2019
Z M L U V A č. 143203 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
143203 08U05
3 360,00 € Environmentálny fond Obec Klížska Nemá
5.
December
2019
Z M L U V A č. 142683 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
142683 08U05
630,00 € Environmentálny fond Obec Mostová
5.
December
2019
Z M L U V A č. 142688 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
142688 08U05
480,00 € Environmentálny fond Obec Dolné Saliby
5.
December
2019
Z M L U V A č. 143825 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
143825 08U05
1 431,00 € Environmentálny fond Obec Mužla
5.
December
2019
Z M L U V A č. 142682 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
142682 08U05
4 000,00 € Environmentálny fond Obec Kráľov Brod
5.
December
2019
Z M L U V A č. 144120 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
144120 08U05
1 000,00 € Environmentálny fond Obec Moča
5.
December
2019
Z M L U V A č. 144098 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
144098 08U05
750,00 € Environmentálny fond Obec Diakovce
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »