Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1370/16/03 zo dňa 22. 08. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1370/16/03 zo dňa 22. 08. 2016
0,00 € Environmentálny fond PRIMA - FO s. r. o.
3.
December
2019
D O D A T O K č. 1347/16/10 – D2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1347/16/10 zo dňa 03.08.2016
D O D A T O K č. 1347/16/10 – D2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1347/16/10 zo dňa 03.08.2016
0,00 € Environmentálny fond HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
3.
December
2019
Z M L U V A č. 143683 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
143683 08U05
2 016,00 € Environmentálny fond Mesto Hurbanovo
2.
December
2019
Z M L U V A č. 143008 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
252/2019
499 586,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
29.
November
2019
Z M L U V A č. 140638 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140638 08U02
99 503,00 € Environmentálny fond Obec Ladce
29.
November
2019
Z M L U V A č. 140670 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140670 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Leles
28.
November
2019
Z M L U V A č. 134339 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134339 08U01
55 000,00 € Environmentálny fond Obec Horné Saliby
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140329 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140329 08U02
128 800,00 € Environmentálny fond Obec Tisinec
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140187 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140187 08U02
165 000,00 € Environmentálny fond Obec Látky
28.
November
2019
Z M L U V A č. 134161 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134161 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Podhorany
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140373 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140373 08U02
30 000,00 € Environmentálny fond Obec Dunajský Klátov
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140524 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140524 08U02
140 000,00 € Environmentálny fond Obec Ipeľské Predmostie
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140425 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140425 08U02
95 000,00 € Environmentálny fond Obec Gemer
28.
November
2019
Z M L U V A č. 134130 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134130 08U01
40 000,00 € Environmentálny fond Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140452 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140452 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Oľšavica
28.
November
2019
Z M L U V A č. 135164 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135164 08U06
100 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140343 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140343 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Tokajík
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140136 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140136 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľká Paka
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140557 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140557 08U02
186 039,00 € Environmentálny fond Mesto Levoča
28.
November
2019
Z M L U V A č. 140167 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140167 08U02
113 400,00 € Environmentálny fond Obec Podkriváň
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »