Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
September
2019
Z M L U V A č. 140459 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140459 08U02
136 500,00 € Environmentálny fond Obec Roztoky
2.
September
2019
Z M L U V A č. 134630 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134630 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Svidnička
2.
September
2019
Z M L U V A č. 134160 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134160 08U03
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Fačkov
2.
September
2019
Z M L U V A č. 135007 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135007 08U01
140 000,00 € Environmentálny fond Obec Koprivnica
30.
August
2019
Zmluva č.134971
134971 08U05
140 000,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
28.
August
2019
Z M L U V A č. 134890 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134890 08U02
38 838,00 € Environmentálny fond Obec Pohronský Ruskov
28.
August
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-23/2019-Če
Z-23/2019-Če
4 000,00 € Environmentálny fond Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
28.
August
2019
Z M L U V A č. 134204 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134204 08U03
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyšná Slaná
28.
August
2019
Z M L U V A č. 135168 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135168 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Hoste
28.
August
2019
Z M L U V A č. 134951 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134951 08U06
100 000,00 € Environmentálny fond ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
27.
August
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-28/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-28/2019-Če
600,00 € Environmentálny fond Obec Choča
26.
August
2019
Z M L U V A č. 134635 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134635 08U01
190 000,00 € Environmentálny fond Obec Dúbrava
26.
August
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-27/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-27/2019-Če
1 600,00 € Environmentálny fond Roman Čiták – R&O
26.
August
2019
Z M L U V A č. 134520 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134520 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Dubník
26.
August
2019
Zmluva č. 134397 08U06
56/I/2019/10/7505
18 900,00 € Environmentálny fond Výskumný ústav vodného hospodárstva
26.
August
2019
Z M L U V A č. 134664 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134664 08U03
53 485,00 € Environmentálny fond Obec Hatalov
26.
August
2019
Z M L U V A č. 134751 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134751 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Hažlín
26.
August
2019
Z M L U V A č. 135119 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135119 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Chorvátsky Grob
26.
August
2019
Z M L U V A č. 134371 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134371 08U01
110 000,00 € Environmentálny fond Obec Ruský Hrabovec
23.
August
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 1299/16/10-Z2
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 1299/16/10-Z2
0,00 € Environmentálny fond Jozef Figeľ, rod. Figeľ
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »